0

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Bình Tân

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa THPT Bình Tân

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 2 trang)

KIỂM TRA HỌC KỲ II

Năm học: 20172018

Môn: HÓA HỌC 12

Thời gian làm bài: 50 phút

(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: …………………………………………… SBD:…………

Mã đề 136

Nguyên tử khối: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Cl = 35,5, Li = 7, Na = 23, Al = 27, K = 39, Fe = 56, Cu = 64, Rb = 85.

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu = 6 điểm)

Câu 1: Cho các chất: (1) NaCl, (2) Ca(OH)2, (3) Na2CO3, (4) HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời (lượng vừa đủ) là:

A. (2), (3), (4). B. (2), (4). C. (1), (3), (4). D. (2), (3).

Câu 2: Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây?

A. SiO2 và C. B. MnSiO3. C. CaSiO3. D. MnO2 và CaO.

Câu 3: Một loại quặng sắt tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng dư, sau phản ứng thu được hỗn hợp khí X có tỉ khối hơi so với H2 là 22,5 (biết sản phẩm khử là duy nhất) và dung dịch A. Quặng đó có tên gọi là

A. manhetit. B. hematit. C. xiđerit. D. pirit sắt.

Câu 4: Nước vôi trong là tên thường gọi của dung dịch

A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. KOH. D. Ca(OH)2.

Câu 5: Ở điều kiện thường, chất khí X vừa làm mất màu dung dịch Br2 vừa tạo kết tủa trắng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Chất khí X có thể là

A. NH3. B. CO2. C. H2S. D. SO2.

Câu 6: Hỗn hợp X gồm hai muối R2CO3 và RHCO3. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau:

− Phần một tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 35,46 gam kết tủa.

− Phần hai tác dụng hoàn toàn tới dung dịch BaCl2 dư, thu được 7,88 gam kết tủa.

− Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M.

Giá trị của V gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 195 B. 115 C. 75 D. 175

Câu 7: Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

A. Fe2O3 + 8HNO3 2Fe(NO3)3 + 2NO2 + 4H2O

B. Cr2O3 + 2Al Al2O3 + 2Cr

C. CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2

D. AlCl3 + 3AgNO3 Al(NO3)3 + 3AgCl

Câu 8: Quá trình nào xảy ra dưới đây không phải là quá trình oxi hóa-khử?

A. FeO + H2SO4 đặc B. Fe3O4 + H2SO4 loãng

C. FeO + HNO3 đặc D. Fe2O3 + CO

Câu 9: Tính chất vật lí nào không phải của Fe?

A. Dẫn điện và nhiệt tốt B. Màu vàng nâu, dẻo, dễ rèn

C. Có tính nhiễm từ D. Kim loại nặng khó nóng chảy

Câu 10: Thép là hợp kim sắt – cacbon và một số nguyên tố khác, trong đó cacbon chứa khoảng

A. trên 10% khối lượng. B. 0,01 – 2% khối lượng.

C. 5 – 10% khối lượng. D. trên 2% khối lượng.

Câu 11: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là

A. 16,0 gam. B. 8,0 gam. C. 6,72 gam. D. 5,6 gam.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.  Nhôm bị phá hủy trong môi trường kiềm.

B.  Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt.

C.  Nhôm có tính khử mạnh chỉ sau kim loại kiềm và kiềm thổ trong cùng chu kì.

D.  Nhôm phản ứng được với H2SO4 đặc nguội.

Câu 13: Sau bài thực hành hoá học, trong một số chất thải ở dạng dung dịch, có chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+… Dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. HNO3 B. Etanol C. Nước vôi dư D. Giấm ăn

Câu 14: Trong hợp chất, crom có số oxi hoá cao nhất là

A. +4. B. +6. C. +3. D. +5.

Câu 15: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 vào 1,7 lít dung dịch HNO3 1M, thu được dung dịch Y và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu và không có khí thoát ra. Giá trị của V là

A. 6,72. B. 9,52. C. 3,92. D. 4,48.

Câu 16: Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O. B. R2O3. C. RO. D. RO2.

Câu 17: Crom(VI) oxit có màu gì?

A. Màu trắng B. Màu lục xám C. Màu đỏ thẫm D. Màu xanh lam

Câu 18: Cấu hình electron nào sau đây là của Cr?

A. [Ar] 3d4 4s2 B. [Ar] 3d3 C. [Ar] 3d5 4s1 D. [Ar] 3d4

Câu 19: Trong 4 chất rắn: Al, Al2O3, Al(OH)3, AlCl3. Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH là

A.  2. B.  4. C.  1. D.  3.

Câu 20: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Cho toàn bộ chất rắn thu được sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 0,672 lít khí hidro (đktc). Giá trị của m là

A. 0,54. B. 0,81. C. 1,08. D. 1,54.

Câu 21: Điện phân muối clorua kim loại kiềm nóng chảy thì thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đó là

A. KCl. B. NaCl. C. RbCl. D. LiCl.

Câu 22: Chất độc màu da cam là tên gọi của một loại thuốc diệt cỏ và làm rụng lá cây được quân đội Hoa Kỳ sử dụng trên nước ta trong thời kỳ chiến tranh giai đoạn 19611971. Người bị nhiễm chất độc mắc các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư, câm, mù, điếc, tâm thần, hình hài dị dạng… Hậu quả để lại cho con người Việt Nam nói riêng rất to lớn và lâu dài. Trong đó, một loại chất độc màu da cam đã được sử dụng là đioxin.

Khối lượng mol phân tử của đioxin 2,3,7,8-TCDD (hay 2,3,7,8-tetrachlorođibenzo-p-đioxin) là

A. 324 gam/mol. B. 322 gam/mol. C. 328 gam/mol. D. 326 gam/mol.

Câu 23: Cho m gam nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng nhôm tham gia phản ứng là

A. 5,4 gam. B. 10,08 gam. C. 2,7 gam. D. 8,1 gam.

Câu 24: Cho các phát biểu sau:

(1) Crom bền trong không khí do có lớp màng oxit bảo vệ.

(2) Ở điều kiện thường, crom(III) oxit là chất rắn, màu lục thẫm.

(3) Crom(III) hiđroxit có tính lưỡng tính.

(4) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion đicromat chuyển thành ion cromat.

Số phát biểu đúng

A. 4. B. 2. C. 1. D. 3.

B. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi phản ứng sau:

FeS2 Fe2O3 FeCl3 FeCl2 FeCl3.

Câu 2: Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: FeCl3, NH4NO3, CuSO4, MgCl2.

Câu 3: Hoà tan m gam đồng bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Tìm giá trị m.

———– HẾT ———-

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA12_HKII_20172018_dapan

HOA12_HKII_20172018_M136

HOA12_HKII_20172018_M208

HOA12_HKII_20172018_M359

HOA12_HKII_20172018_M482

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *