Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Củ Chi

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Củ Chi

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh Đề kiểm tra học kỳ II

Trường THPT Củ Chi Môn Hóa học khối 10

Năm học 2017-2018

Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1: (2 điểm). Thực hiện chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng – nếu có).

Câu 2: (2 điểm). Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các lọ dung dịch mất nhãn sau:

Câu 3: (1 điểm). Từ muối ăn, nước, Fe (điều kiện, thiết bị đầy đủ). Viết phương trình điều chế khí HCl, dung dịch FeCl2.

Câu 4: (2 điểm) a/ Viết phương trình phản ứng chứng minh: HCl là một chất khử, H2S là một chất khử.

b/ Viết phương trình phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau:

  • H2SO4 đặc + KBr

  • CaOCl2 + CO2 + H2O

Câu 5: (2 điểm) Cho 20 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 11,2 lit khí thoát ra.

a/ Xác định phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong X.

b/ Cho hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 98% dư, đun nóng, thu được V lit khí SO2 (đkc). Xác định V.

Câu 6: (1 điểm)

Oxi hóa hoàn toàn 1,5 gam một kim loại M (hóa trị không đổi) bằng oxi dư, thu được 1,875 gam chất rắn X. Xác định tên kim loại M.

Cho H = 1; O = 16; S = 32; Na =23; Mg = 24; Al = 27; K =39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65.

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

—HẾT—

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh Đáp án kiểm tra học kỳ II

Trường THPT Củ Chi Môn Hóa học khối 10

Năm học 2017-2018

Thời gian làm bài 45 phút

 

CÂU NI DUNG ĐIM
1 (2đ)   0.25X8
2(2đ)
Na2SO3 K2S BaCl2 H2SO4 PTPU
HCl Khí mùi hc Khí mùi trng thi
BaCl2 Kết ta trng
AgNO3 Kết ta trng
0.25X8
3 (1đ) 0.25X4
4 (2đ) a/ 0.5X4
b/
5(2đ)  

 

 

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

6(1đ) => đng 0.25

0.25

0.25

0.25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10- Cu Chi- da

Hoa 10 -Cu Chi-de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học