0

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoàng Hoa Thám

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoàng Hoa Thám

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPHCM KIỂM TRA HỌC KỲ II

THPT HOÀNG HOA THÁM NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Hóa học – KHỐI 10

(Đề có 01 trang)

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm

Họ tên học sinh:…………………………………………..Số Báo Danh:……………..

Cho Fe = 56;O =16; H = 1; S= 32

Câu 1.(1,5 điểm)

Viết phương trình hóa học để thực hiện sơ đồ biến hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

KClO3 → O2 → SO → S → FeS → H2S → PbS

Câu 2.(1,5 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: KOH, BaCl2, K2S, NaCl.

Viết các phương trình hóa học của phản ứng đã xảy ra.

Câu 3.(1,5 điểm)

1.Cho cân bằng hóa học sau: CO (K) + H2O (K) CO2 (K) + H2 (K) H< O

Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào nếu ta thay đổi các yếu tố sau

 1. Tăng nồng độ CO

 2. Tăng nhiệt độ của hệ

 3. Dùng chất xúc tác

 4. Hạ áp suất chung của hệ

 5. Cho thêm dung dịch NaOH vào

2.Kể tên các yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

Câu 4.(1,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn gồm Na2S, CuS, FeS, BaSO3 vào nước thì được dung dịch A và hỗn hợp rắn B. Cho từ từ dung dịch H2SO4 loãng dư vào hỗn hợp rắn B thì thu được hỗn hợp khí C,dung dịch D và kết tủa E. Viết phương trình phản ứng xảy ra và xác định các chất trong A,B,C,D,E?

Câu 5.(2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp A gồm sắt và oxit sắt (III) trong axit H2SO4 đặc, nóng dư thu được 672 ml khí SO2 (đktc) duy nhất.

 1. Viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A.
 2. Nếu hòa tan hết một nửa hỗn hợp A trong axit H2SO4 loãng thì khối lượng muối thu được là bao nhiêu ?

Câu 6.(1,5 điểm)

Người ta có thể điều chế H2SO4 từ quặng pirit sắt(FeS2), không khí, H2O, các điều kiện và chất xúc tác cần thiết coi như có đủ. Tính xem điều chế được 100 tấn dung dịch H2SO4 98% cần dung bao nhiêu tấn quặng pirit sắt? (giả sử hiệu suất cả quá trình điều chế là 75% và quặng pirit sắt là nguyên chất)

–Hết–

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM Môn: HÓA HỌC KHỐI 10

Năm học 2017 – 2018

STT

Đáp án

Điểm

Câu 1

(1,5 đ)

 1. 2KClO3 2KCl + 3O2
 2. S + O2 SO2
 3. SO2 + H2S 3S + 2H2O
 4. S + Fe FeS
 5. FeS + 2HCl FeCl2 + H2S
 6. H2S + Pb(NO3)2 2HNO3 + PbS

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 2

(1,5 đ)

 • Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử

 • Cho dung dịch H2SO4 vào các mẫu thử:

+ Mẫu nào có kết tủa trắng : BaCl2

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl

+ Mẫu nào có khí mùi trứng thối: Na2S

H2SO4 + Na2SNa2SO4 + H2S

+ Mẫu không phản ứng: KOH, NaCl

 • Nhúng quỳ tím vào 3 mẫu còn lại:

+ Quỳ tím hóa xanh: KOH

+ Quỳ tím không đổi màu: NaCl (còn lại)

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(1,5 đ)

1)

a. Chiều thuận.

b. Chiều nghịch.

c. Không chuyển dịch cân bằng hóa học

d. Không chuyển dịch cân bằng hóa học vì số mol khí 2 vế bằng nhau.

e. Chiều thuận.

2) Nồng đô

Nhiệt độ

Áp suất

Diện tích tiếp xúc.

Chất xúc tác.

0,25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

Câu 4

(1.5 đ)

Dung dịch A: Na2S

Rắn B: CuS, FeS, BaSO3

Hỗn hợp khí C: H2S, SO2

Dung dịch D: Na2SO4, FeSO4

Kết tủa E: BaSO4, CuS

PTPƯ:

FeS + H2SO4 FeSO4 + H2S

BaSO3 + H2SO4 BaSO4 + SO2 + H2O

0,125

0,125

0,25

0,125

0,125

0,5

0,25

Câu 5

(2,5 đ)

a) nSO2= 0,03 mol

2Fe + 6H2SO4 (đ) Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

0,02 0,03

Fe2O3 + 3H2SO4 (đ) Fe2(SO4)3 + 3H2O

mFe = 0,05.56 = 1,12 (g)

mFe2O3 = 2,72 – 1,12 = 1,6 (g) nFe2O3 = 0,01 mol

%mFe = 41,18%

%mFe2O3 = 58,82 %

b) Fe + 3H2SO4 → FeSO4 + H2

0,01 0,01

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

0,005 0,005

nFe2O3 = 0,005 mol

mmuối = 0,01.152 + 0,005.400 = 3,52 (g).

0.25

0.25

0.25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 6

(1,5 đ)

mH2SO4 = 98 tấn

FeS2 2SO2 2SO3 2H2SO4

­ 120 g tạo ra 196 g

? 98 tấn

mFeS2 = = 60 (tấn)

mFeS2 (H=75%) = = 80 (tấn)

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Hoang Hoa Tham -da

Hoa 10 – Hoang Hoa Tham -de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *