0

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Gò Vấp

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Gò Vấp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT GÒ VẤP

ĐỀ CHÍNH THỨC

KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017-2018

MÔN HÓA LỚP 10 – BAN A

Thời gian làm bài: 45 phút.

Câu 1: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có): ( 2 điểm )

KClO3O2SO2Na2SO3SO2KHSO3SO2H2SO4 FeSO4.

Câu 2: Không dùng quỳ tím, hãy phân biệt các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: BaCl2 , Na2S, KCl , KNO3, CuSO4 . Viết phương trình phản ứng minh họa nếu có. ( 2điểm)

Câu 3: Viết 4 phương trình phản ứng khác nhau điều chế O2? (1 điểm)

Câu 4: Đốt cháy khí (A) trong không khí dư thu được khí (B) có mùi hắc. Khi dẫn khí (A) vào dung dịch chứa (B) thấy xuất hiện kết tủa có màu vàng. Xác định A, B. Viết phương trình chứng minh.

(1 điểm)

Câu 5: Cho cân bằng hóa học : N2O4(k) 2NO2(k) H > 0. (1 điểm)

Cân bằng sẽ chuyễn dời theo chiều nào khi:

a-Giảm áp suất của hệ

b-Thêm lượng NO2

c- Tăng nhiệt độ

d. Thêm chất xúc tác vào

Câu 6: (3 ñieåm)

Cho 13,6g hỗn hợp ( Mg,Fe ) vào dd H2SO4 loãng ,dư thì thấycó 6,72(l) khí sinh ra (đkc).

a)Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu?

b)Nếu cho lượng hỗn hợp kim loại trên tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được bao nhiêu lít khí SO2 (đkc)?

c)Dẫn lượng khí SO2 ở trên vào 200ml dd NaOH 1M.Tính nồng độ mol dung dịch thu được sau phản ứng?

( Fe = 56; S = 32; Mg = 24; O = 16; H=1, Na=23)


HẾT——-

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG THPT GÒ VẤP

ĐỀ CHÍNH THỨC

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2017-20118

MÔN HÓA LỚP 10 – BAN A

Câu Vế Đáp án Biểu điểm Tổng
1

Viết đúng 8 phương trình phản ứng

(Ghi chú : cân bằng sai hoặc thiếu điều kiện: -0,125đ /1 phản ứng )

0,25×8 2

2

BaCl2

CuSO4

KCl

Na2S

KNO3

1 2

ddH2SO4

kết tủa trắng

Khí mùi trứng thối

dd BaCl2

kết tủa trắng

Dd AgNO3

kết tủa trắng

Còn lại

Viết đúng 4 phương trình phản ứng mỗi phản ứng 0,25 điểm.

1

3

Viết đúng 4 phương trình phản ứng mỗi phản ứng 0,25 điểm.

0,25 x 4 1
4

A: H2S, B: SO2

0,25×2

1

Viết đúng 2 phương trình phản ứng

0,25 x 2
5 a)

Chiều thuận

0,25 1
b)

Chiều thuận

0,25
c)

Chiều nghịch

0,25
d)

không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học

0,25
6 a)

Viết được 2 phương trình phản ứng

0,25×2 1,25

Lập được hệ phương trình và giải đúng (số mol Fe = 0,2; số mol Mg= 0,1)

0,25×2

%mFe = 82,35% ; %mMg = 17,65%

0,25
b)

Viết đúng 2 phương trình phản ứng của Mg, Fe với H2SO4 đặc nóng

0,25x2 0, 75

Số mol SO2 = 0,4 mol⟹ V = 8,96lit

0,25
c)

Lập tỷ lệ mol NaOH/SO2 =0,5

0,25

1

viết phương trình SO2+NaOH NaHSO3

0,25

CM NaHSO3=1M

0,5

 

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Go Vap – da

Hoa 10 – Go Vap – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *