Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2009 2010

Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2009 2010

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II

NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2009-2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN HOÁ HỌC –LỚP 10 THPT

(Thời gian làm bài 45 phút)

Câu I: (1,5 điểm) Khí sunfurơ là chất có tính oxi hóa, tính khử và tính oxit axit. Viết một phương trình hóa học minh họa cho mỗi tính chất trên?

Câu II: (1,5 điểm) Dùng hóa chất nào để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt: Na2SO4, NaNO3, NaCl. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khi thực hiện quá trình đó.

Câu III: (2 điểm) Axit H2SO4 được điều chế trong công nghiệp theo sơ đồ:

(1) (2) (3) (4)

FeS2 SO2 SO3 H2SO4.nSO3 H2SO4

Hãy viết phương trình hóa học minh họa cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ trên?

Câu IV: (2,5 điểm) Tính thể tích khí clo thu được (quy về đktc) khi cho 3,48g MnO2 tác dụng hết với dd HCl đặc, dư, đun nóng. Hãy nêu cách loại bỏ tạp chất (khí HCL và hơi nước) trong quá trình điều chế để thu được khí clo tinh khiết?

Câu V: (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm a(g) Mg, b(g) Al, c(g) Fe vào dd HCl dư thu được V lít khí hidro (quy về đktc).

1. Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra?

2. Cô cạn dung dịch, làm khô, thu được bao nhiều gam muối khan (tính theo a, b, c và V)?

Cho nguyên tử khối: Mn = 55; O = 16; Cl = 35,5; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; H = 1

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Sở NĐ 2009-2010

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

1 thought on “Đề thi học kì 2 môn hoá lớp 10 tỉnh Nam Định năm học 2009 2010”

Leave a Comment