dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng
, ,

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

 

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 50,4 gam X (xúc tác Ni, to) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 55,08. B. 55,44. C. 48,72. D. 54,96.

 

Lời giải

Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2

 

Xem thêm

 

Comments

4 responses to “Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 3,75 mol O2 thu được 2,7 mol CO2”

 1. Kim Hoàng Avatar
  Kim Hoàng

  tại sao n pi lại = 0.06 (7-3) vậy ạ? Tại sao lại trừ 3 vậy ạ?

  1. Polime Avatar
   Polime

   Liên kết pi của chất béo ở 2 vị trí là 3 nhóm COO và ở gốc Hiđrocacbon, các pi ở gốc hiđrocacbon mới tác dụng với Br2/H2, các pi ở nhóm 3 nhóm COO thì không.
   Vì thế nếu chất béo có k liên kết pi thì chỉ tác dụng với (k-3) Br2

 2. Lê Thảo Avatar
  Lê Thảo

  Tại sao k trung bình là +1 vậy ạ?

  1. Polime Avatar
   Polime

   ADCT nCO2 – nH2O = (k -1).nX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *