dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án hóa học 11 chân trời sáng tạo cả năm

Giáo án hóa học 11 chân trời sáng tạo cả năm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô click vào link sau để xem và download về máy tính

Giáo án hóa 11 bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước chân trời sáng tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án hóa 11 bài 3 đơn chất nitrogen chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 4 ammonia và một số hợp chất ammonium chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 5 một số hợp chất với oxygen của nitrogen chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 6 sulfur và sulfur dioxide chân trời sáng tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án hóa 11 bài 7 sulfuric acid và muối sulfate chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 8 hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 9 phương pháp tách và tinh chế hợp chất hữu cơ chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 10 công thức phân tử hợp chất hữu cơ chân trời sáng tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án hóa 11 bài 11 cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 12 alkane chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 13 hydrocarbon không no chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 14 arene hydrocarbon thơm chân trời sáng tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án hóa 11 bài 15 dẫn xuất halogen chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 16 alcohol chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 17 phenol chân trời sáng tạo

Giáo án hóa 11 bài 18 hợp chất carbonyl chân trời sáng tạo

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Giáo án hóa 11 bài 19 carboxylic acid chân trời sáng tạo

Nguồn: Sản phẩn dự án hóa 11 – thầy Trần Thanh Bình

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *