dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án hóa học 11 kết nối tri thức cả năm word + powerpoint

Giáo án hóa học 11 kết nối tri thức cả năm word + powerpoint

Các thầy cô click vào link sau để xem và download các giáo án về máy tính

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
 1. Giáo án hóa 11 bài 1 khái niệm về cân bằng hóa học KNTT
 2. Giáo án hóa 11 bài 2 cân bằng trong dung dịch nước KNTT
 3. Giáo án hóa 11 bài 3 ôn tập chương 1 KNTT
 4. Giáo án hóa 11 bài 4 nitrogen KNTT
 5. Giáo án hóa 11 bài 5 ammonia muối ammonium KNTT
 6. Giáo án hóa 11 bài 6 một số hợp chất của nitrogen với oxygen KNTT
 7. Giáo án hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT
 8. Giáo án hóa 11 bài 8 sulfuric acid và muối sulfate KNTT
 9. Giáo án hóa 11 bài 9 ôn tập chương 2 KNTT
 10. Giáo án hóa 11 bài 10 hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ KNTT
 11. Giáo án hóa 11 bài 11 phương pháp tách biệt và tính chế hợp chất hữu cơ KNTT
 12. Giáo án hóa 11 bài 12 công thức phân tử hợp chất hữu cơ KNTT
 13. Giáo án hóa 11 bài 13 cấu tạo hóa học hợp chất hữu cơ KNTT
 14. Giáo án hóa 11 bài 14 ôn tập chương 3 KNTT
 15. Giáo án hóa 11 bài 15 alkane KNTT
 16. Giáo án hóa 11 bài 16 hydrocarbon không no KNTT
 17. Giáo án hóa 11 bài 17 Arene hydrocarbon thơm KNTT
 18. Giáo án hóa 11 bài 18 ôn tập chương 4 KNTT
 19. Giáo án hóa 11 bài 19 dẫn xuất halogen KNTT
 20. Giáo án hóa 11 bài 20 alcohol KNTT
 21. Giáo án hóa 11 bài 21 phenol KNTT
 22. Giáo án hóa 11 bài 22 ôn tập chương 5 KNTT
 23. Giáo án hóa 11 bài 23 hợp chất carbonyl KNTT
 24. Giáo án hóa 11 bài 24 carboxylic acid KNTT
 25. Giáo án hóa 11 bài 25 ôn tập chương 6 KNTT

Giáo án powerpoint mời thầy cô download tại Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của lớp 11Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *