Giáo án powerpoint hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

                   BÀI 7: SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE

I. SULSUR 

1. Trạng thái tự nhiên của Sulfur

 Quan sát hình, hãy cho biết trong tự nhiên, sulfur tồn tại ở những dạng chất nào?

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

2. Cấu tạo, tính chất vật lí cơ bản của Sulfur đơn chất

 Viết cấu hình electron nguyên tử: ……………………………………

 – Sự phân bố electron trong ô orbital:

 – Vị trí: .……….…………………………………………………………

..………………………………………………………………………….

 Số oxi hóa thường gặp

Dự đoán tính chất: …….…………………………………………………

  Phân tử: ……………………………………………………………..

  Tính chất vật lí:(Ghi tên 2 dạng thù hình của sulfue với hình tương ứng)

 ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

3. Tính chất hóa học của Sulfur đơn chất

 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

TNHiện tượngPhương trình + kết luận
Iron (Sắt) tác dụng với Sulfur……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………….……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….
Hydrogen tác dụng với Sulfur……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….
Sulfur tác dụng với Oxygen  …………………………………………. ………………………………………….  …………………………………………. ………………………………………….

4. Ứng dụng của Sulfur đơn chất

…..…………………………………………………………………………

II. SULFUR DIOXIDE

1.  Tính chất vật lí ……………………………………………..…………

2. Tính chất hóa học

 a. Tính ……………………..

Các phương trình phản ứng :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

b. Tính ……………………..

Các phương trình phản ứng :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 3. Ứng dụng

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

4. Sulfur dioxide và nguồn gây ô nhiễm môi trường:

a. Tác hại:……………………………………………………………….

b. Nguồn phát thải:………………………………………………………

c. Biện pháp giảm phát thải:……………………………………………

III. LUYỆN TẬP

O2 Education gửi các thầy cô link download

Powerpoint (thầy cô chọn file -> Save as -> Download a Copy)

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *