dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

Giáo án powerpoint hóa 11 bài 7 sulfur và sulfur dioxide KNTT

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
                   BÀI 7: SULFUR VÀ SULFUR DIOXIDE

I. SULSUR 

1. Trạng thái tự nhiên của Sulfur

 Quan sát hình, hãy cho biết trong tự nhiên, sulfur tồn tại ở những dạng chất nào?

……………………………………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

……………………………………………………………………………………………………..

2. Cấu tạo, tính chất vật lí cơ bản của Sulfur đơn chất

 Viết cấu hình electron nguyên tử: ……………………………………

 – Sự phân bố electron trong ô orbital:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

 – Vị trí: .……….…………………………………………………………

..………………………………………………………………………….

 Số oxi hóa thường gặp

Dự đoán tính chất: …….…………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

  Phân tử: ……………………………………………………………..

  Tính chất vật lí:(Ghi tên 2 dạng thù hình của sulfue với hình tương ứng)

 ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

3. Tính chất hóa học của Sulfur đơn chất

 Quan sát thí nghiệm và hoàn thành bảng sau

TNHiện tượngPhương trình + kết luận
Iron (Sắt) tác dụng với Sulfur……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………….……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….
Hydrogen tác dụng với Sulfur……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….
Sulfur tác dụng với Oxygen  …………………………………………. ………………………………………….  …………………………………………. ………………………………………….

4. Ứng dụng của Sulfur đơn chất

…..…………………………………………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

II. SULFUR DIOXIDE

1.  Tính chất vật lí ……………………………………………..…………

2. Tính chất hóa học

 a. Tính ……………………..

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các phương trình phản ứng :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

b. Tính ……………………..

Các phương trình phản ứng :

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

…………………………………………………………………………….

 3. Ứng dụng

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

4. Sulfur dioxide và nguồn gây ô nhiễm môi trường:

a. Tác hại:……………………………………………………………….

b. Nguồn phát thải:………………………………………………………

c. Biện pháp giảm phát thải:……………………………………………

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

III. LUYỆN TẬP

O2 Education gửi các thầy cô link download

Powerpoint (thầy cô chọn file -> Save as -> Download a Copy)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem thêm

Giáo án powerpoint hóa học 11 KNTT cả năm

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *