dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X có công thức phân tử là C3H9O2N và hợp chất Y

Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X (có công thức phân tử là C3H9O2N) và hợp chất Y (có công thức phân tử là C8H14N2O5)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X (có công thức phân tử là C3H9O2N) và hợp chất Y (có công thức phân tử là C8H14N2O5). Đun nóng 5,82 gam hỗn hợp M với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư) . Làm bay hơi chất lỏng trong hỗn hợp sau phản ứng thu được nước; 7,36 gam chất rắn khan; 0,896 lít khí CH3NH2 và 0,32 gam metanol. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp M là

       A. 46,9%.                          B. 27,4%.                       C. 15,6%.                        D. 62,5%.

5,82g (X, Y) + 0,1 mol NaOH → 7,36g CR + 0,04 mol CH3NH2 + 0,01 mol CH3OH + H2O

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

BTKL nH2O = 0,05 = nCH3NH2 + nCH3OH

=> X: C3H9O2N là CH3COONH3CH3;

Y: H2N-(CH2)3CO-NH-CH2-COO-CH3 hay Ala-Ala-CH3,…

nX = nCH3NH2 = 0,04; ny = nCH3OH = 0,01

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=>%mX = 62,54%

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *