Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X có công thức phân tử là C3H9O2N và hợp chất Y

Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X (có công thức phân tử là C3H9O2N) và hợp chất Y (có công thức phân tử là C8H14N2O5)

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hỗn hợp M gồm hai hợp chất X (có công thức phân tử là C3H9O2N) và hợp chất Y (có công thức phân tử là C8H14N2O5). Đun nóng 5,82 gam hỗn hợp M với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M (dư) . Làm bay hơi chất lỏng trong hỗn hợp sau phản ứng thu được nước; 7,36 gam chất rắn khan; 0,896 lít khí CH3NH2 và 0,32 gam metanol. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp M là

       A. 46,9%.                          B. 27,4%.                       C. 15,6%.                        D. 62,5%.

5,82g (X, Y) + 0,1 mol NaOH → 7,36g CR + 0,04 mol CH3NH2 + 0,01 mol CH3OH + H2O

BTKL nH2O = 0,05 = nCH3NH2 + nCH3OH

Săn SALE Shopee ngay thôi

=> X: C3H9O2N là CH3COONH3CH3;

Y: H2N-(CH2)3CO-NH-CH2-COO-CH3 hay Ala-Ala-CH3,…

nX = nCH3NH2 = 0,04; ny = nCH3OH = 0,01

=>%mX = 62,54%

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *