dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Ở 20oC, độ tan của Ca(OH)2 trong nước là 1,73 g/lít (nghĩa là hòa tan 1,73 gam Ca(OH)2

Ở 20oC, độ tan của Ca(OH)2 trong nước là 1,73 g/lít (nghĩa là hòa tan 1,73 gam Ca(OH)2 vào 1 lít nước sẽ thu được dung dịch bão hòa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Ở 20oC, độ tan của Ca(OH)2 trong nước là 1,73 g/lít (nghĩa là hòa tan 1,73 gam Ca(OH)2 vào 1 lít nước sẽ thu được dung dịch bão hòa). Để trung hòa 200 ml dung dịch Ca(OH)2 bão hòa ở 20oC cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl xM. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x gần với giá trị nào nhất dưới đây?

       A. 0,06.                              B. 0,09.                          C. 0,07.                           D. 0,08.

1,73 gam Ca(OH)2 vào 1 lít nước sẽ thu được dung dịch bão hòa

=> CM (Ca(OH)2 bão hòa) = (1,73:74):1 = 173/740M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> n200ml Ca(OH)2 =  173/740. 0,2 = 173/37000 mol

=> nHCl = 2nCa(OH)2 = 173/18500

=> x = 173/18500:0,1 ≈0,09351 => chọn B

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *