Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4­. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có hai hợp chất X1 và X2

Săn SALE Shopee ngay thôi

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có hai hợp chất X1 và X2. Đun nóng hợp chất X1 với dung dịch H2SO4 loãng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có X3. Đun nóng nhẹ X3 thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có hợp chất X4 mạch hở (có công thức phân tử C4H6O5). X2 ở điều kiện thường tồn tại ở trạng thái rắn. Khi cho X2 vào dung dịch H2SO4 đặc, dư, đun nóng thu được oxit X5. Có các nhận xét sau đây về các chất X, X1 đến X5:

       (a) Trong phân tử X có chứa 13 liên kết s.

       (b) Trong phân tử X1 có chứa 6 nguyên tử H.

       (c) Phân tử khối của X2 là 82.

       (d) Phân tử X4 chỉ chứa một loại nhóm chức.

Săn SALE Shopee ngay thôi

       (e) X5 có thể làm đục nước vôi trong.

       Số nhận xét đúng là

       A. 4.                                   B. 5.                               C. 2.                                D. 3.

C4H6O4 + NaOH → HOCH2COONa (X1) + HCOONa (X2) + …

HOCH2COONa (X1) + H2SO4 loãng → HOCH2COOH (X3) + …

Săn SALE Shopee ngay thôi

HOCH2COOH (X3) → HOCH2COOCH2COOCH3 (X4 – C4H6O5) + …

HCOONa (X2) + H2SO4 đặc → CO (X5 – oxit) + …

Giải thích

– Xét các chất thuần chức etse của C4H6O4 có (COOCH3)2, (HCOOCH2)2, HCOOCH2COOCH3

Trong đó este cầu HCOOCH2COOCH3 tạo ra HOCH2COOH có thể tham gia phản ứng este hóa tạo thành

Săn SALE Shopee ngay thôi

HOCH2COOCH2COOCH3 (X4 – C4H6O5)

– HCOONa tác dụng với H2SO4 tạo thành HCOOH sau đó tạo thành CO

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *