Đốt cháy kim loại M (có duy nhất 1 hóa trị) trong oxi thu hợp chất X có chứa 41,026% khối lượng oxi

Đốt cháy kim loại M (có duy nhất 1 hóa trị) trong oxi thu hợp chất X có chứa 41,026% khối lượng oxi. Cho 0,897 gam M vào 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 200 ml dung dịch A vào V ml khí H2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nhận xét nào sau đây đúng?

Săn SALE Shopee ngay thôi

       A. Giá trị của V là 436,8.                                         B. Dung dịch A có giá trị pH = 2,3.

       C. Giá trị của V là 257,6.                                         D. Dung dịch A có giá trị pH = 12,2.

M → M2On => 16n : (2M + 16n) = 0,41026

=> M = 11,5n => Chọn n = 2, M = 23

Săn SALE Shopee ngay thôi

Oxit là Na2O2

nNa = 0,039 => nH2 = 0,0195 => V = 436,8 ml => chọn A

tính pH

Na + HCl → (Na dư)

Na + H2O → NaOH + 1/2 H2

Săn SALE Shopee ngay thôi

nOH- = nNa dư = 0,039 – 0,02 = 0,019

=> pH = -lg(10-14 : (0,019:0,2)) = 12,98

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định Lần 2

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 môn hoá Sở GD Nam Định lần 2 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

50+ đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa có lời giải

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *