Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là

Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là

     A. 0,90 gam.                      B. 0,31 gam.                      C. 0,62 gam.                      D. 0,45 gam.

Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là 1

Đây là một câu trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023. Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề tại

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

Hoặc xem thêm các đề thi khác của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *