dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Phát biểu nào sau đây đúng? Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

Phát biểu nào sau đây đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     A. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

     B. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3.               

     C. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot.                                

     D. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. => ĐÚNG

     B. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3.  => SAI, điện phân, không phải nhiệt phân

     C. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot.  => SAI, anot thu được Cl2, Kim loại Na phải điều chế bằng điện phân nóng chảy

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

     D. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. => SAI, trừ Be, Mg

Đây là một câu trong đề thi tốt nghiệp THPT 2023. Mời các thầy cô xem đầy đủ cả đề tại

Giải chi tiết mã 201 đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi khác của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

Tổng hợp đề thi môn hóa của bộ giáo dục từ năm 2007 đến nay

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *