Mẫu Powerpoint bảng đen miễn phí

Mang học sinh của bạn trở lại lớp học với mẫu PowerPoint có thiết kế dạng bảng đen thú vị.

    Bảng đen này phù hợp hoàn hảo với font chữ viết tay tiếng Việt, hoàn toàn có thể chỉnh sửa nếu cần.

    mẫu powerpoint bảng đen miễn phí

    Link tải file PPT bảng đen tại đây:

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *