dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X. Trộn hỗn hợp khí X với 0,08 gam khí oxi

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X. Trộn hỗn hợp khí X với 0,08 gam khí oxi

Nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp T gồm Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí X. Trộn hỗn hợp khí X với 0,08 gam khí oxi thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp khí Y vào 500 ml nước (không thấy có khí thoát ra) thu được đung dịch có pH=1 (thể tích dung địch thay đổi không đáng kể). Phần trăm khối lượng của Fe(NO3)2 trong hỗn hợp T là

     A. 38,96%.                        B. 56,54%.                         C. 62,26%.                        D. 75,39%.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

2Fe(NO3)2 → 2FeO + 4NO2 + O2   sau đó 4FeO + O2 → 2Fe2O3

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2 

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

NX: Nếu pư nhiệt phân tạo FeO thì tỷ lệ NO2 và O2 là 4:1,

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

đúng với tỷ lệ phản ứng tạo thành HNO3, không cần thêm oxi

=> Lượng 0,08 gam oxi thêm vào là để bù vào lượng oxi đã phản ứng với FeO

no2 = 0,0025 => nFeO = 0,01 => nFe(NO3)2 = 0,01

nHNO3 = 0,005 BT.N => nCu(NO3)3 = 0,015

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

=> %Fe(NO3)2 = 38,96%

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *