dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

PPCT hoá 10 KNTT có chuyên đề học tập

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 – MÔN HÓA HỌC

Dành cho lớp có học chuyên đề

Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống

Học kỳ I: 18 tuần (42 tiết theo SGK và 12 tiết chuyên đề)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Học kỳ II: 17 tuần (28 tiết theo SGK và 23 tiết chuyên đề)

Tuần Ngày, thángTiết PPCTNội dung bài họcGhi chú
1 (05/9 – 10/9/2022)1Mở đầu (tiết 1) 
2Mở đầu (tiết 2) 
3Bài 1: Thành phần nguyên tử, bài tập (tiết 1) 
2 (12/9 – 17/9/2022)4Bài 1: Thành phần nguyên tử, bài tập (tiết 2) 
5Bài 1: Thành phần nguyên tử, bài tập (tiết 3) 
6Bài 2: Nguyên tố hóa học, bài tập (tiết 1) 
3 (19/9 – 24/9/2022)7Bài 2: Nguyên tố hóa học, bài tập (tiết 2) 
8Bài 2: Nguyên tố hóa học, bài tập (tiết 3) 
9Ôn tập về hạt nhân nguyên tử 
4 (26/9 – 01/10/2022)10Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử (tiết 1) 
11Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử, bài tập                        (tiết 2) 
12Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử, bài tập                        (tiết 3) 
5 (03/10 – 08/10/2022)13Bài 4: Ôn tập chương 1 (tiết 1) 
14Bài 4: Ôn tập chương 1 (tiết 2) 
CĐ1.1Phản ứng hạt nhân (tiết 1) 
6 (10/10 – 15/10/2022)CĐ1.2Phản ứng hạt nhân (tiết 2) 
CĐ1.3Phản ứng hạt nhân (tiết 3) 
CĐ1.4Phản ứng hạt nhân (tiết 4) 
7 (17/10 – 22/10/2022)15Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn (tiết 1) 
16Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn (tiết 2) 
17Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kỳ và trong một nhóm (tiết 1) 
8 (24/10 – 29/10/2022)18Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kỳ và trong một nhóm (tiết 2) 
19Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kỳ và một nhóm (tiết 3) 
20Ôn tập giữa học kỳ I 
9 (31/10 – 05/11/2022)21Kiểm tra giữa học kỳ I 
22Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kỳ (tiết 1) 
23Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kỳ (tiết 2) 
10 (07/11 – 12/11/2022)24Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiết 1) 
25Bài 9: Ôn tập chương 2 (tiết 1) 
26Bài 9: Ôn tập chương 2 (tiết 2) 
11 (14/11 – 19/11/2022)27Bài 10: Quy tắc octet 
28Bài 11: Liên kết ion (tiết 1) 
29Bài 11: Liên kết ion (tiết 2) 
12 (21/11 – 26/11/2022)30Bài 12: Liên kết cộng hóa trị (tiết 1) 
    31Bài 12: Liên kết cộng hóa trị (tiết 2) 
32Bài 12: Liên kết cộng hóa trị (tiết 3) 
13 (28/11 – 03/12/2022)33Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác vander Waals 
34Bài 13: Liên kết hydrogen và tương tác vander Waals 
35Bài 14: Ôn tập chương 3 (tiết 2) 
14 (05/12 – 17/12/2022)36Bài 14: Ôn tập chương 3 (tiết 2) 
CĐ1.5Liên kết hóa học (tiết 1) 
CĐ1.6Liên kết hóa học (tiết 2) 
15 (19/12 – 24/12/2022)CĐ1.7Liên kết hóa học (tiết 3) 
CĐ1.8Liên kết hóa học (tiết 4) 
CĐ3.1Vẽ Cấu trúc phân tử (tiết 1) 
16 (26/12 – 31/12/2022)CĐ3.2Vẽ Cấu trúc phân tử (tiết 2) 
CĐ3.3Vẽ Cấu trúc phân tử (tiết 3) 
CĐ3.4Vẽ Cấu trúc phân tử (tiết 4) và kiểm tra chuyên đề 
17 (02/01 – 07/01/2023)37Ôn tập học kỳ I (tiết 1) 
38Ôn tập học kỳ I (tiết 2) 
39Kiểm tra học kỳ I 
18 (09/01 – 14/01/2023)40Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 1) 
41Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử và bài tập (tiết 2) 
42Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử và bài tập (tiết 3) 
19 (16/01 – 21/01/2023))43Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử (tiết 1) 
44Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử và bài tập (tiết 2) 
45Bài 15: Phản ứng oxi hóa – khử và bài tập (tiết 3) 
20 (30/01 – 04/02/2023)46Bài 16: Ôn tập chương 4 
47Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (tiết 1) 
48Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (tiết 2) 
21 (06/02 – 11/02/2023)49Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (tiết 3) 
50Bài 17: Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học (tiết 4) 
51Bài 18: Ôn tập chương 5 (tiết 1) 
22 (13/02 – 18/02/2023)52Bài 18: Ôn tập chương 5 (tiết 2) 
CĐ1.9Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học (tiết 1) 
CĐ1.10Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học (tiết 2) 
23 (20/02 – 25/02/2023)CĐ1.11Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học (tiết 3) 
CĐ1.12Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs            (tiết 1) 
CĐ1.13Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs            (tiết 2) 
24 (27/02 – 04/3/2023)CĐ1.14Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs            (tiết 3) 
53Ôn tập giữa học kỳ II 
54Kiểm tra giữa học kỳ II 
25 (06/3 – 11/3/2023)CĐ2.1Sơ lược về phản ứng cháy nổ ( tiết 1) 
CĐ2.2Sơ lược về phản ứng cháy nổ ( tiết 2) 
CĐ2.3Điểm chớp cháy ( nhiệt độ chớp cháy), nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy  ( tiết 1) 
26 (13/3 – 18/3/2023)CĐ2.4Điểm chớp cháy ( nhiệt độ chớp cháy), nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy  ( tiết 2) 
CĐ2.5Điểm chớp cháy ( nhiệt độ chớp cháy), nhiệt độ tự bốc cháy và nhiệt độ cháy  ( tiết 3) 
CĐ2.6Hóa học về phản ứng cháy nổ (tiết 1) 
27 (20/3 – 25/3/2023)CĐ2.7Hóa học về phản ứng cháy nổ (tiết 2) 
CĐ2.8Hóa học về phản ứng cháy nổ (tiết 3) 
CĐ2.9Phòng chống cháy nổ (tiết 1) 
28 (27/3 – 01/4/2023)CĐ2.10Phòng chống cháy nổ (tiết 2) 
CĐ2.11Phòng chống cháy nổ (tiết 2) 
55Bài 19: Tốc độ phản ứng (tiết 1) 
29 (03/4 – 08/4/2023)56Bài 19: Tốc độ phản ứng (tiết 2) 
57Bài 19: Tốc độ phản ứng (tiết 3) 
58Bài 19: Tốc độ phản ứng (tiết 4) 
30 (10/4 – 15/4/202359Bài 20: Ôn tập chương 6 (tiết 1) 
60Bài 20: Ôn tập chương 6 (tiết 2) 
61Bài 21: Nhóm halogen (tiết 1) 
31 (17/4 – 22/4/202362Bài 21: Nhóm halogen (tiết 2) 
63Bài 21: Nhóm halogen (tiết 3) 
64Bài 22: Halogen halide. Muối halide (tiết 1) 
32 (24/4 – 29/4/202365Bài 22: Halogen halide. Muối halide (tiết 2) 
66Bài 22: Halogen halide. Muối halide (tiết 3) 
67Bài 23: Ôn tập chương 7 (tiết 1) 
33 (01/5 – 06/5/2023)68Bài 23: Ôn tập chương 7 (tiết 2) 
CĐ3.5Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 1) 
CĐ3.6Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 2) 
34 (07/5 – 12/5/2023)CĐ3.7Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 3) 
CĐ3.8Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 4) 
CĐ3.9Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 5) 
35 (13/5 – 18/5/2023)CĐ3.10Thực hành thí nghiệm hóa học ảo (tiết 6) 
69Ôn tập học kỳ II 
70Kiểm tra học kỳ II 

O2 Education gửi các thầy cô link download

Mời các thầy cô và các em xem thêm

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 10

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 11

Tổng hợp giáo án và các chuyên đề dạy học hóa học 12

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

2 responses to “PPCT hoá 10 KNTT có chuyên đề học tập”

  1. Nguyễn Văn Quý Avatar
    Nguyễn Văn Quý

    cho mình xin nhé

  2. Cho xin vs ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *