dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm ngày lễ hội cho trẻ trong trường mầm non

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm ngày lễ hội cho trẻ trong trường mầm non

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN:
Giáo dục mầm non là khâu đầu tiên trong nền giáo dục quốc dân, đặt nền
móng cho sự phát triển và giáo dục con người trong tương lai. Giáo dục mầm non
hiện nay đang có những bước cải biến rõ rệt nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc
giáo dục trẻ. Một trong những vấn đề mà ngành học giáo dục mầm non đang được
quan tâm là nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng
cường các điều kiện về đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm
“Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường các hoạt động vui chơi và các
hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, đẩy mạnh tích hợp, chú trọng hình
thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã
hội hiện đại và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Việc tổ chức ngày hội, ngày lễ là một trong những mục tiêu giáo dục phát
triển được qui định trong chương trình giáo dục mầm non. Các hoạt động cho trẻ
trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non được sắp xếp theo suốt thời
gian của năm học. Bắt đầu từ ngày hội đến trường của bé, ngày tết trung thu,
ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày hội vui khoẻ 22/12, ngày hội bé khoẻ
ngoan, hội thi “ Bé tài năng, sáng tạo”, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6….. Việc tổ
chức các hoạt động trải nghiệm ngày hội ngày lễ nhằm thỏa mãn nhu cầu được
vui chơi của các bé, “học mà chơi, chơi mà học”, hơn thế còn giúp trẻ phát
triển một cách toàn diện 5 mặt giáo dục thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ
và tình cảm, kỹ năng xã hội.
Trên thực tế việc tổ chức ngày hội cho trẻ ở nhà trường trong những năm qua
thực sự chưa đạt hiệu quả như mong muốn, đa phần việc tổ chức còn mang tính hình
thức, chưa sáng tạo, vẫn thường rập khuân, chưa khắc sâu được ý nghĩa của ngày hội.
Chưa phát huy được tinh thần tập thể cao. Số lượng phụ huynh đến dự đông nhưng chỉ
là đến xem con em mình biểu diễn, chưa tích cực tham gia tổ chức những ngày lễ hội
của nhà trường, nhà trường chưa có biện pháp để phụ huynh tham gia cùng giáo viên và
trẻ. Chính vì thế tôi đã mạnh dạn đưa ra “Một số biện pháp hướng dẫn giáo
viên tố chức tốt các hoạt động trải nghiệm ngày lễ hội cho trẻ trong trường
Mầm non” để nâng cao hiệu quả công tác tác chăm sóc giáo dục trẻ trong
trường Mầm non.
2
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP:
1. Mô tả giải pháp trƣớc khi tạo ra sáng kiến
1.1.Thuận lợi:
Năm học 2020-2021 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện tốt mục tiêu,
nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Chương trình giáo dục mầm non, thực hiện
các giải pháp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm
non, tăng cường các điều kiện về đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục theo
quan điểm “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”; tăng cường các hoạt động vui
chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, đẩy mạnh tích hợp, chú
trọng hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu
cầu của xã hội hiện đại và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong trường
mầm non được coi là một trong những phương tiện giáo dục nhiều mặt cho trẻ.
Những ngày hội, ngày lễ đã tạo điều kiện cho trẻ được tham gia hoạt động một
cách tích cực, không biết mệt mỏi, mang lại cho trẻ niềm vui sướng, sự hào
hứng, điều này tác động tích cực đến sức khoẻ tinh thần của trẻ.
1.2. Khó khăn:
Hiện nay trong nhà trường vẫn còn một số giáo viên khi tổ chức các hoạt
động trải nghiệm ngày lễ hội cho trẻ còn áp đặt trẻ thực hiện theo ý cô, nặng về
hình thức biểu diễn, chỉ quan tâm cho trẻ tập dượt mà chưa chú ý đến phát triển
cá nhân, phát huy tính tích cực chủ động của trẻ, chưa tạo được một sân chơi
thực sự có ý nghĩa với trẻ, chưa chuẩn bị cho trẻ tham gia tích cực trong ngày
hội, ngày lễ. Khi tổ chức giáo viên chưa chú ý đến tất cả trẻ được tham gia, chưa
chú ý đến chương trình của lễ hội. Muốn trẻ năng động, sáng tạo, tự tin, mạnh
dạn tham gia lễ hội bản thân mỗi giáo viên mầm non phải biết vận dụng những
hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục phù hợp, tạo điều kiện cũng như cho
phép trẻ tự thể hiện bộc lộ ý tưởng của mình, tạo được một sân chơi thực sự có ý
nghĩa với trẻ.
Bên cạnh đó, một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc tổ chức
các hoạt động trải nghiệm ngày hội, ngày lễ cho trẻ, chưa nhiệt tình ủng hộ cho
phong trào của nhà trường.
3
– Điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ hoá trang chưa đầy đủ và đa
dạng phong phú.
– Nội dung về các hoạt động trải nghiệm ngày hội, ngày lễ cho trẻ còn đơn
điệu, dập khuôn máy móc chưa có sự sáng tạo.
– Trẻ chưa thực sự hứng thú tích cực khi tham gia vào các hoạt động trải
nghiệm ngày hội, ngày lễ
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động trải
nghiệm ngày hội, ngày lễ cho trẻ, từ thuận lợi và khó khăn của nhà trường, tôi
đã suy nghĩ, làm thế nào để giáo viên hiểu hơn về việc trẻ là trung tâm của các
hoạt động trải nghiệm trong ngày hội, ngày lễ, làm thế nào để tạo được một sân
chơi thực sự có ý nghĩa với trẻ, làm sao cho trẻ mạnh dạn tự tin có những kỹ
năng cần thiết khi tham gia các hoạt động trải nghiệm ngày lễ hội. Bản thân tôi
đã mạnh dạn đưa ra một số biện pháp nhằm tổ chức tốt các hoạt động trải
nghiệm ngày hội ngày lễ trong trường Mầm non.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến
Một số biện pháp hướng dẫn giáo viên tố chức tốt các hoạt động trải nghiệm
ngày lễ hội cho trẻ trong trường Mầm non
* Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội ngày lễ:
Giải pháp 1: “Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm
ngày hội, ngày lễ trong năm học”
Cũng như bất cứ một hoạt động nào, một công việc gì thì việc lập kế
hoạch cụ thể để chỉ đạo là điều vô cùng cần thiết, bởi khi đã có kế hoạch ngay từ
đầu năm học thì mỗi quản lí sẽ dễ dàng trong việc chỉ đạo xây dựng môi trường,
bồi dưỡng nội dung đầu tư thiết bị, dụng cụ hoá trang và tổ chức tốt các ngày
hội ngày lễ theo đúng nội dung kế hoạch và thực hiện có hiệu quả. Hiện nay
chúng ta đang thực hiện chương trình giáo dục do bộ giáo dục ban hành, vì vậy
mà việc tổ chức ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non cũng cần tổ chức theo
chương trình giáo dục để phù hợp với mục tiêu chung của ngành học.
Bên cạnh đó tôi luôn lưu ý xây dựng kế hoạch lễ hội phù hợp với từng
chủ đề, thời điểm và khả năng nhận thức của cô và trẻ trong nhà trường luôn
đảm bảo tính vừa sức, tích cực, năng động, sáng tạo của cô và trẻ đạt hiệu quả
cao nhất.
4
Ví dụ 1: Đối với “Ngày hội đến trường của bé” nhà trường xây dựng kế
hoạch từ dịp hè, lên kịch bản lễ hội và đúng quy mô để tạo được không khí vui
tươi cho trẻ, sau đó viết bài để tuyên truyền đến từng phụ huynh và đến các địa
bàn xóm thông qua đài phát thanh xã, bài tuyên truyền tại các lớp, biển báo băng
rôn, khẩu hiệu…
– Ngày “Tết trung thu” là ngày trọng đại trong đời sống tinh thần của trẻ,
nhà trường xây dựng kế hoạch cho trẻ cắm trại ở cả 2 khu trường, thi trang trí
mâm ngũ quả, thi văn nghệ các lớp, tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi tập
thể ngay bắt đầu từ ngày 10/8 đến ngày 15/8 âm lịch…các lớp lập kế hoạch và
đăng kí về nhà trường, sau đó tổng hợp và lên kịch bản tổ chức, tuyên truyền tới
các bậc phụ huynh, các tổ chức, ban ngành đoàn thể trong xã ủng hộ kinh phí…
Ví dụ: Giáo viên kết hợp với phụ huynh đóng kịch cô giáo đóng vai chị Hằng
Nga; Phụ huynh đóng vai chú cuội, đến chiều tối ngày 15/8 âm lịch tổ chức cho trẻ
phá cỗ đêm Trung thu.
Ảnh: Cô giáo và phụ huynh kết hợp đóng kịch
5
Ảnh: Trẻ phá cỗ đêm Trung thu
Ví dụ 2. Với ngày nhà giáo Việt Nam nội dung chủ yếu là dành cho cán
bộ giáo viên, nhà trường đã tổ chức “Ngày hội tri ân các thầy cô giáo” khuyến
khích giáo viên thực hiện các hoạt động trải nghiệm khác nhau của mỗi khối lớp
như: Khối Mẫu giáo 5 – 6 tuổi thi văn nghệ, phụ huynh và cô giáo cùng các con
tự tập luyện, trang điểm… Khối 4 – 5 tuổi trẻ trải nghiệm làm bưu thiếp cùng
phụ huynh cô giáo. Khối 3 – 4 tuổi trải nghiệm cắm hoa, Khối nhà trẻ trải
nghiệm rửa hoa quả, trang trí bánh kẹo bày tiệc buffet…
Ảnh: Trẻ trải nghiệm văn hóa ăn tiệc buffet trái cây “Ngày 20/11”
6
Ví dụ 3: Để giáo dục trẻ “Uống nước nhớ nguồn” biết ơn những người đã
hy sinh vì nền độc lập của dân tộc vào mỗi dịp 22/12 chúng tôi đều xây dựng kế
hoạch tổ chức sân chơi “những chiến sĩ tí hon” cho trẻ. Với nội dung này chúng
tôi nghiên cứu chỉ đạo giáo viên giáo dục trẻ thực hiện các nội dung theo bước
chân chú bộ đội như: tập đội hình đội ngũ cho trẻ, tập hành quân như chú bộ đội,
tập các bài đồng diễn thể dục nhịp điệu ngoài ra còn tổ chức cho trẻ tham gia
vào các trò chơi nhằm rèn luyện khả năng nhanh nhẹn, mạnh dạn, tự tin sự phối
kết hợp với các bạn trong thực hiện nhiệm vụ.
Ảnh: Trẻ trải nghiệm một ngày với cô chú bộ đội
Ảnh: Trẻ trải nghiệm làm các chú bộ đội hành quân
7
Ví dụ 4: Với ngày Tết nguyên đán thời gian thực hiện vào đúng tết cổ
truyền của dân tộc vì vậy chúng tôi đã nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện kết hợp
chủ đề thế giới thực vật và hoa quả của bé. Với thời điểm tết cổ truyền tôi xây
dựng kế hoạch tổ chức ngày hội thân thiện sáng tạo, đối tượng tham gia cô, trẻ
trong trường kết hợp phụ huynh học sinh và cả cộng đồng. Nội dung lớn như
vậy chúng tôi có kế hoạch tổ chức cho trẻ trải nghiệm hoạt động cụ thể cho từng
khối như khối 5 tuổi phụ trách quầy bán hàng lưu niệm, khối 4 tuổi phụ trách
quầy hàng ẩm thực, gói bánh, bán các loại bánh đặc trưng của tết cổ truyền, còn
khối 3 tuổi phụ trách rau hoa quả ngày tết. Công việc của các khối được giao
trực tiếp cho các đồng chí khối trưởng chịu trách nhiệm.
Ảnh: Trẻ cùng cô trải nghiệm đi chợ phiên ngày Tết
8
Ảnh: Trẻ trải nghiệm đi chợ mua hoa quả trưng bày ngày tết
Trong quá trình lập kế hoạch lễ hội trong nhà trường chúng tôi luôn chú ý
đến nội dung, mục đích, yêu cầu của từng ngày hội, ngày lễ. Từ đó xây dựng
trong kế hoạch trải nghiệm cụ thể cho từng ngày lễ, ngày hội. Ngày hội, ngày lễ nào
nhà trường tổ chức tập chung nhằm tuyên truyền rộng, ngày hội nào tổ chức tuyên
truyền nội bộ để giáo viên có được kế hoạch ngay từ đầu năm học có tinh thần xây
dựng kế hoạch thực hiện của cô và trẻ theo lớp của mình.
Nhờ việc nghiên cứu, tìm tòi và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động
trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong năm một cách cụ thể mà trong năm học vừa
qua việc xây dựng kế hoạch tổ chức cho trẻ vui chơi, trải nghiệm trong ngày hội,
ngày lễ của trường đã đạt hiệu quả cao.
Giải pháp 2: “Bồi dƣỡng cho giáo viên nâng cao nhận thức về nội dung
của lễ hội”.
Đội ngũ giáo viên là lực lượng nòng cốt để thực hiện kế hoạch, do vậy
chúng tôi luôn quan tâm nâng cao nhận thức của giáo viên về vai trò và hình
thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm lễ hội cho trẻ thơ.
9
Để đáp ứng yêu cầu, giáo viên cần có vốn tri thức phong phú về cách thức
các tổ chức các hoạt động trải nghiệm lễ hội và thực hiện tốt kế hoạch năm học,
chúng tôi đã tích cực họp bàn cùng với tổ chuyên môn của nhà trường để tổ
chức lớp bồi dưỡng tìm hiểu về lễ hội bằng nhiều cách.
* Tổ chức bồi dưỡng qua các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên môn.
Việc bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên thông qua các buổi hội thảo, sinh
hoạt chuyên môn là vô cùng cần thiết. Vì vậy, chúng tôi luôn duy trì đều đặn các
buổi chuyên môn hàng tháng ít nhất 2 lần/tháng để cùng trao đổi, thảo luận.
Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã dành nhiều thời gian sinh hoạt chuyên môn để
bồi dưỡng cho giáo viên cùng tìm hiểu về các hoạt động tổ chức vui chơi, trải
nghiệm ngày hội, ngày lễ chung của trường, ngày lễ được tổ chức riêng cho từng
nhóm lớp do giáo viên xây dựng nội dung và tổ chức tại lớp mình.
– Đối tượng bồi dưỡng: 100% giáo viên được tìm hiểu về lễ hội.
– Nội dung bồi dưỡng: Tập trung một số vấn đề trọng tâm.
+ Tìm hiểu về nội dung của lễ hội đối với trẻ thơ:
Tôi đã sưu tầm tài liệu tham khảo trong tạp trí về lễ hội, qua mạng
internet, qua sách, báo, thông tin đại chúng… về nội dung, vai trò của lễ hội và
giới thiệu cho giáo viên, giáo viên trao đổi thảo luận, tìm tòi các hoạt động cho
trẻ được khám phá, trải nghiệm sao cho phù hợp với lứa tuổi mình phụ trách
trong các buổi họp chuyên môn sau đó về lập kế hoạch viết bài thu hoạch, lên
kịch bản thực hiện dựa trên đặc điểm tình hình của trường, lớp để có nội dung
phù hợp với từng lễ hội, đối tượng tham gia.
Ví dụ 1: Trong ngày hội đến trường của bé đầu năm học.
Nội dung chủ yếu tạo cho trẻ tâm lý thích được đến trường, tạo cho phụ
huynh học sinh hiểu ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và từ đó tổ chức nội
dung tập trung cho trẻ như văn nghệ chào mừng, trẻ được nhận quà trong ngày
hội, trẻ nhận những lời chúc mừng nhắc nhở động viên từ cô hiệu trưởng nhà
trường cùng các cô bác lãnh đạo đặc biệt là cô giáo và cha mẹ trẻ đã dành cho
trẻ những bộ trang phục đẹp và ngộ nghĩnh nhất. Với ngày hội này chủ yếu trẻ
được nhận quà, liên hoan văn nghệ đón nhận lời chúc tốt đẹp đầu năm học.
10
Ảnh: Trẻ được nhận quà trong “Ngày hội đến trường của bé”
Ảnh: Giáo viên tham gia văn nghệ “Ngày hội đến trường của bé”
11
Ví dụ 2: Trong ngày lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 8/3:
Mục đích giáo viên hiểu rõ hơn nội dung ngày hội dành cho cán bộ giáo viên
đặc biệt là chị em phụ nữ chủ yếu, thông qua ngày hội giáo viên phải biết tôn
trọng, yêu mến nghề mình đã chọn là một nghề thiêng liêng cao cả, nghề trồng
người từ đó mỗi giáo viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm
sóc giáo dục trẻ, luôn gần gũi thân thiện với trẻ, gợi cho trẻ có cảm xúc biết kính
trọng thầy cô, biết bày tỏ tình cảm với bà, với mẹ, với các chị em gái trong ngày
8/3 và khả năng tưởng tượng về một số ngày hội khác như sinh nhật…trẻ biết nói
lên các hoạt động theo ý thích cụ thể để tri ân tới các cô giáo, bà, mẹ.
Dưới đây là hoạt động cô cùng trẻ làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ, tặng cô
nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.
Trẻ cùng cô trải nghiệm làm bưu thiếp chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
12
Ảnh: Trẻ trải nghiệm cắm hoa tặng cô nhân ngày 20/11
Ví dụ 3: Trong ngày hội bé khoẻ ngoan, hội thi “Bé tài năng, sáng tạo”
vào giữa năm học: Trong ngày hội này đối tượng tham gia chủ yếu là trẻ, trẻ
được thể hiện hết khả năng kiến thức của mình qua quá trình thu nhận từ phía
giáo viên qua mỗi nội dung ngày hội và có sự chứng kiến của các bậc cha mẹ.
+ Công tác chuẩn bị cho lễ hội:
Muốn có được một kết quả tốt trong ngày hội, ngày lễ thì công tác chuẩn bị
mọi công việc cho lễ hội đã khẳng định một phần lớn về sự thành công của ngày hội.
Đặc biệt đối với ngày hội của các lớp mà giáo viên tự tổ chức cho trẻ trải nghiệm,
các lớp tổ chức hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau như: Kể chuyện, hát múa,
vẽ tranh, dẫn chương trình, chơi các trò chơi…
13
Ảnh: Trẻ thể hiện tài năng
Ảnh: Trẻ trải nghiệm đua thuyền
14
Với ngày hội lớn của trường qua kế hoạch và nội dung có thể tổ chức với
quy mô toàn trường. Tôi tổ chức họp với các đồng chí giáo viên cốt cán như (tổ
khối trưởng, khu trưởng, bí thư chi đoàn, kế toán…) và cùng ban giám hiệu phân
công công việc cho từng đồng chí, đồng chí làm chương trình, đồng chí phụ
trách tài chính, đồng chí phụ trách công tác văn nghệ, chuẩn bị trang trí khánh
tiết, chuẩn bị về phông bạt bàn ghế loa đài, đồng chí phụ trách chung các hoạt
động thi trải nghiệm, vui chơi của trẻ… Mỗi đồng chí chịu trách nhiệm một việc
sau một thời gian nhất định kiểm tra công việc của từng đồng chí để chỉnh sửa
và bổ xung cho hoàn thiện.
Đối với ngày hội ở các lớp tổ chức tôi hướng cho giáo viên hiểu rõ hơn tầm
quan trọng của công tác chuẩn bị. Cần tạo cho trẻ tâm thế, thích thú tham gia lễ
hội. Mỗi giáo viên phải trò chuyện với trẻ giúp trẻ hiểu nội dung ngày lễ trẻ
được quan sát, xem qua băng đĩa như trung thu, lễ hội chọi trâu, hội chợ Xuân…
Thông qua băng đĩa, tham quan, trò chuyện giúp trẻ hiểu rõ hơn về lễ hội từ đó
chuẩn bị tâm thế cho ngày hội được tốt hơn. Bắt nguồn từ nhận thức tư duy trực
quan của trẻ, mỗi giáo viên xác định muốn lễ hội có ấn tượng sâu sắc với trẻ của
lớp thì ngoài việc để lại tâm thế còn phải chú ý đến tạo môi trường lớp học đẹp,
rực rỡ, các đồ dùng phục vụ cho các hoạt động mà trẻ sẽ được trải nghiệm phù hợp
với nội dung ngày hội, ngày lễ của lớp.
Qua các nội dung cơ bản trên chúng tôi đã giúp cho giáo viên hiểu thêm về
nội dung vai trò của việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm ngày lễ hội trong
trường mầm non. Ngoài ra chúng tôi đã tìm thêm tài liệu về ngày hội, ngày lễ để
giáo viên được tham khảo thấy rõ hơn về vai trò của việc tổ chức các hoạt động
vui chơi, trải nghiệm lễ hội đối với trẻ thơ đặc biệt trẻ trong độ tuổi mầm non.
Qua đó giáo viên hiểu và luôn quan tâm chú trọng đến trẻ qua các hoạt động trải
nghiệm ngày hội, ngày lễ thông qua các chủ đề của năm học.
Giải pháp 3: “Đầu tƣ trang thiết bị, dụng cụ hoá trang và công tác xã
hội hoá giáo dục”.
Để cô và trẻ trong trường thực sự được vui chơi trải nghiệm với lễ hội đòi
hỏi cần phải có điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ hoá trang đầy
đủ và đa dạng phong phú.
15
Muốn có được thiết bị, dụng cụ hoá trang đa dạng phong phú theo nội dung
của mỗi lễ hội thì việc đầu tiên của nhà trường cần phải làm tốt công tác xã hội
hoá giáo dục.
Trong những năm vừa qua trường được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp
các ngành đoàn thể đặc biệt các bậc phụ huynh học sinh đã tạo điều kiện giúp
đỡ. Trong năm học 2020-2021 hội cha mẹ học sinh, cùng các ban ngành đoàn
thể đã ủng hộ nhà trường kinh phí đầu tư dụng cụ: bộ loa máy, có micro, một số
dụng cụ hoá trang phục vụ cho công tác lễ hội như (trống cơm, nón quai thao,
quạt múa của cô và trẻ, quần áo váy tứ thân, các bộ hóa trang con vật như gà
trống, vịt bầu, mèo và một số hoá trang, trang thiết bị khác ….).
Với kết quả xã hội hoá trên nhà trường đã xây dựng kế hoạch đầu tư mua
sắm bổ xung một số đồ, dụng cụ cho ngày hội ngày lễ sau đó phân công cho
giáo viên phụ trách văn hóa, văn nghệ, đoàn là người chịu trách nhiệm chính về
ngày hội, ngày lễ của trường, và có kế hoạch đầu tư cho thỏa đáng.
Nhận thức được điều đó mà mỗi cô giáo, mỗi phụ huynh, cộng đồng trên
địa bàn trường đã làm tốt được công tác xã hội hoá giáo dục để trường có đầy đủ
đồ dùng dụng cụ, thiết bị cần thiết phục vụ tốt các hoạt động trải nghiệm cho
ngày hội, ngày lễ trong năm học.
Giải pháp 4: “Phối kết hợp với phụ huynh học sinh”
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong trường mầm non phụ thuộc nhiều
vào sự tham gia đóng góp, việc tuyên truyền của các bậc phụ huynh học sinh
tham gia tổ chức ngày hội, ngày lễ có ý nghĩa rất quan trọng. Trước hết tạo sự
tin tưởng phấn khởi của phụ huynh khi thấy con mình được trực tiếp trải nghiệm
trong lễ hội, một hoạt động bổ ích nhằm phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.
Sau đó phụ huynh đóng góp vật chất, tinh thần, kết hợp, giúp trẻ, lớp tổ chức
ngày hội, ngày lễ chu đáo nâng cao hiệu quả lễ hội.
Để có sự quan tâm của các bậc phụ huynh, trước khi tổ chức buổi lễ, chúng
tôi mời ban liên lạc hội phụ huynh, hoặc ban thường trực hội phụ huynh học
sinh để báo cáo kế hoạch các hoạt động cho trẻ trong ngày lễ hội của nhà trường
lấy ý kiến xây dựng của chi hội từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể về kinh phí, nội
dung, thời gian và hình thức tổ chức sau đó thông báo trên bảng tin để phụ
huynh toàn trường nắm được.
16
Đến ngày hội tôi gửi giấy mời chi hội các lớp đến để giúp lớp mình về một
số công việc phục vụ lễ hội như chuẩn bị, hoá trang cho trẻ và một số công việc
khác. Sau mỗi ngày hội, nhà trường có nội dung đánh giá về công tác phối kết
hợp phụ huynh học sinh cho ngày hội chủ yếu là cảm ơn phụ huynh có tinh thần
tham gia công tác xây dựng phong trào.
Từ những việc làm như vậy mà những phụ huynh không quan tâm đến
công tác ngày hội ngày lễ của nhà trường nay đã tích cực tham gia chia sẻ động
viên cô và trẻ trong lớp. Còn các phụ huynh đã quan tâm nay lại càng quan tâm
nhiều hơn.
Từ công tác tuyên truyền mà nhà trường đã nhận được sự quan tâm rất
nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh đặc biệt sự quan tâm của chi hội
trưởng các lớp đã tạo điều kiện cho nhà trường luôn giữ vững được các phong
trào ngày càng lớn mạnh không ngừng.
III. HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI:
1. Hiệu quả về mặt kinh tế:
Khi áp dụng những biện pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong
ngày hội, ngày lễ trong trường tôi thấy thực sự có hiệu quả về mọi mặt. Với
những giải pháp trên nhà trường sẽ không phải lo lắng tìm đâu ra kinh phí mỗi
khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ trong ngày lễ, ngày hội. Qua các
hoạt động trải nghiệm ngày lễ, ngày hội đó với sự phối kết hợp của phụ huynh
học sinh, các ban ngành đoàn thể, sự tận tình của cán bộ giáo viên sẽ đem lại
hiệu quả cao nhất với mức chi phí thấp nhất, tiết kiệm mỗi năm từ 10.000.000 –
15.000.000 đồng và cũng tiết kiệm được về mặt thời gian và sức lực cho công
tác quản lí tổ chức cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong
nhà trường.
2. Hiệu quả về mặt xã hội:
Sáng kiến kinh nghiệm giúp ta hiểu thêm về vai trò của việc tổ chức các
hoạt động cho trẻ trải nghiệm các ngày hội, ngày lễ đối với trẻ mầm non và tìm
ra được những giải pháp ưu việt nhất, để nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt
động vui chơi trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong trường mầm non.
– Về phía giáo viên:
+ Tạo được sân chơi thực sự có ý nghĩa với trẻ mang tính giáo dục cao.
+ 100% lớp biết xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ trải
nghiệm các ngày hội, ngày lễ trong năm.
17
+ 95% giáo viên có khả năng tổ chức, điều hành tốt các hoạt động vui chơi,
trải nghiệm ngày hội ngày lễ cho trẻ ở lớp.
+ 100% trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực thoải mái tham gia vào các hoạt động
trải nghiệm trong ngày hội, ngày lễ.
– Về phía phụ huynh học sinh:
+ Nâng cao nhận thức đối với phụ huynh học sinh về việc tổ chức các hoạt
động trải nghiệm ngày hội, ngày lễ cho trẻ trong trường mầm non. Từ đó phụ
huynh có tinh thần ủng hộ cho cô và trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần.
+ Việc tổ chức tốt các hoạt động cho trẻ trải nghiệm ngày hội, ngày lễ trong
trường mầm non cũng là một trong những hình thức tuyên truyền sâu rộng trong
quần chúng nhân dân về các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm
non ngày càng tốt hơn.
* Bảng kết quả trƣớc và sau khi thực hiện đề tài:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
Nội dungTrƣớc khi thực hiện đề tàiSau khi thực hiện đề tài
Giáo viên68% Giáo viên có hiểu biết
cơ bản về nội dung, vai trò
của việc tổ chức các hoạt
động trải nghiệm cho trẻ
trong ngày hội, ngày lễ
100% Giáo viên có hiểu biết cơ bản
về nội dung, vai trò của việc tổ
chức các hoạt động cho trẻ trải
nghiệm ngày hội, ngày lễ hội của
lớp, của nhà trường
Thiết bị, đạo
cụ, đồ dùng
thiết yếu
phục vụ các
hoạt động
1 Bộ loa máy, 1 đàn, 5 bộ
váy, 3 bộ áo dài, một số dụng
cụ âm nhạc xắc xô, kèn,
trống.
1 Bộ loa máy, 2 đàn, 3 tivi màn
hình phẳng 50ich, bộ phông nền in
phun trang trí sân khấu, 10 bộ múa
Ấn Độ, 20 bộ chú hải quân, 10 váy
xòe, 15 bộ quần áo công an, bộ đội
các loại, bộ chú Cuội, chị Hằng
Nga… dụng cụ đủ cho cô và trẻ,
một số nhân vật như: bộ trang phục
con ong, con bướm, bộ cánh tiên,
gà trống, vịt trong các ngày lễ hội

18

Trẻ tích cực,
hứng thú
67% trẻ các độ tuổi có thái
độ tham gia hưởng ứng
100% trẻ các độ tuổi của các nhóm
lớp hào hứng tham gia chuẩn bị và
trải nghiệm cùng cô giáo, bố mẹ và
các bạn về các HĐ trải nghiệm diễn
ra trong các ngày lễ hội của nhà
trường, của nhóm lớp.

3. Khả năng áp dụng và nhân rộng:
Sáng kiến này đã được chúng tôi áp dụng tại trường Mầm non Xuân Tân,
và các nhóm, lớp đã thu được kết quả rất cao. Cụ thể là trườn

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education