dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

SKKN Sử dụng ứng dụng Quzizz để tạo hứng thú học tập, hỗ trợ ôn tập môn Toán cho học sinh lớp 4

SKKN Sử dụng ứng dụng Quzizz để tạo hứng thú học tập, hỗ trợ ôn tập môn Toán cho học sinh lớp 4

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

ĐIỀU KIỆN HOÀN CẢNH TẠO RA SÁNG KIẾN
Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, xu thế phát triển của
thời đại đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến nền giáo dục Việt Nam. Nghị quyết hội
nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo đã
xác định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi
dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu trang bị kiến thức sang
phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học…”
Thực hiện sự chỉ đạo của Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 của Hội
nghị BCH Trung ương lần thứ 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục
và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó chú trọng
tới việc phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo và vận dụng kiến thức kĩ năng của
người học; tăng cường việc sử dụng công nghệ thông tin và sử dụng các phần mềm
vào dạy học. Vì vậy, việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát
huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh là điều vô cùng cần thiết. Đây là
một định hướng cơ bản thiết thực đối với mỗi giáo viên, cũng là yếu tố quyết định
hiệu quả của một giờ dạy.
Năm học 2019 – 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, lần đầu tiên trong
lịch sử Giáo dục Việt Nam học sinh phải tạm nghỉ đến trường dài ngày. Trong thời
gian nghỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành giáo dục đã có nhiều giải pháp để
giúp học sinh “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, trong đó điển hình
nhất là giải pháp dạy học trực tuyến. Đây cũng chính là hình thức dạy học mà nhiều
giáo viên sử dụng “lần đầu tiên” trong sự nghiệp giáo dục của mình. Chính vì thế
việc bỡ ngỡ, gặp khó khăn, lúng túng là không thể tránh khỏi.
Là một giáo viên tôi thấy việc dạy học của người thầy giờ đây cũng khác
trước rất nhiều. Mọi kiến thức, hiểu biết của học sinh không chỉ được hình thành
qua sách vở, qua thực tế mà qua cả mạng Internet. Công nghệ thông tin sẽ giúp học
sinh tra cứu tài liệu, tìm kiếm thông tin, tranh ảnh, trao đổi bài qua diễn đàn trên các
website, học trực tuyến, giúp học sinh biết tự học, tự rèn luyện một cách sáng tạo.
2
Cũng nằm trong các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính là ứng dụng
công nghệ thông tin trong giảng dạy, kiểm tra đánh giá. Với học sinh lớp 4 việc áp
dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm đã trở nên quen thuộc (số câu trắc nghiệm
chiếm từ 60% – 70% trong các bài kiểm tra). Ngày nay, kinh tế phát triển việc phụ
huynh có điện thoại thông minh, máy tính là rất nhiều. Vậy làm thế nào để hướng
học sinh sử dụng các thiết bị này trong việc học tập ở nhà đạt hiệu quả, qua đó tạo
hứng thú học tập cho học sinh đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học là điều mà
tôi nghĩ đến trong thời đại công nghệ 4.0.
Chính bởi lý do trên, tôi đã tìm hiểu và viết sáng kiến: “Sử dụng ứng dụng
Quizizz để tạo hứng thú học tập, hỗ trợ ôn tập môn Toán cho học sinh lớp 4.”
II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP
1. Mô tả giải pháp trƣớc khi tạo ra sáng kiến:
Với phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”, ngay từ khi
bắt đầu học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh, nhằm mục đích giúp cho học sinh duy
trì nề nếp học tập, ôn tập, củng cố kiến thức đã học và tiếp thu kiến thức mới đảm
bảo nội dung chương trình năm học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, ngành GD-ĐT huyện Hải
Hậu. Trước tình hình đó trường Tiểu học Hải Anh đã lên kế hoạch dạy Online cho
học sinh qua phần mềm Zoom cloud meetings, SHub Classroom. Các lớp học của
nhà trường được “mang về nhà”, học sinh “nghỉ dịch chứ không nghỉ học”. Tuy
nhiên trong quá trình thực hiện công việc, tôi nhận thấy:
Về phía học sinh: Đa số học sinh của lớp 4 trường Tiểu học Hải Anh có nhận
thức và ý thức tốt trong học tập. Các em đã được tiếp xúc với các sản phẩm của
công nghệ thông tin trong cuộc sống như: điện thoại thông minh, ti vi, máy tính,
trong gia đình và nhà trường.
– Về phía phụ huynh: Cha mẹ học sinh có điện thoại thông minh và máy tính
được nối mạng (kể cả sử dụng 3G) khoảng 90%.
– Về phía giáo viên: Có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, có khả năng tự
học, tự tìm tòi các thông tin, kiến thức, các tài liệu trên mạng Internet, biết và sử
dụng được một số phần mềm dạy học.
3
– Khi ôn tập kiến thức các môn học ở lớp 4 nói chung và môn Toán lớp 4 nói
riêng ở hình thức trắc nghiệm, luôn có các câu hỏi thuộc các mức độ khác nhau. Đối
với các câu hỏi ở mức 1, mức 2 không đòi hỏi bắt buộc học sinh phải suy luận mà
chỉ đơn giản là ghi nhớ thông tin, nhận biết, nhắc lại kiến thức, kĩ năng đã học để
tìm ra đáp án. Đối với các câu hỏi ở mức 3, mức 4 đòi hỏi học sinh phải biết vận
dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết những vấn đề quen thuộc, những vấn đề mới
hoặc đưa ra những phản hồi hợp lí trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt.
Ví dụ như các câu sau đây thuộc nhóm ở mức 1, mức 2 nằm trong mã đề 04
Bài khảo sát số 2 – Lớp 4 của Sở GD & ĐT Nam Định (năm học 2018 -2019):
Câu 1: Kết quả phép tính 6324 : 186 là:
A. 35 dư 14 B. 214 C. 34 D. 314
Câu 2: Kết quả phép tính 67458 – 8376 là:
A. 59082 B. 69082 C. 69182 D. 59182
Câu 3: Kết quả phép tính 804 x 23 là:
A. 4010 B. 4020 C. 18492 D. 18482
Câu 4: Kết quả phép tính 6789 + 15 402 là:
A. 22181 B. 12191 C. 21191 D. 22191
Câu 5: Trong các số sau: 6506; 46 405; 22490; 94590 số nào chia hết cho 5,
không chia hết cho 2 ?
A. 6506 B. 46405 C. 22490 D. 94590
– Đối với bản thân, trước khi áp dụng phần mềm Quizizz, để ôn tập cho học
sinh nhóm câu hỏi như trên, giáo viên thường photo trước tài liệu, yêu cầu học sinh
tự chuẩn bị câu trả lời ở nhà, sau đó lên lớp các em trao đổi thảo luận với bạn, với
nhóm, giáo viên chữa bài và kiểm tra đáp án. Nhìn chung biện pháp trên phát huy
hiệu quả tốt với những đối tượng học sinh chăm chỉ, có khả năng tự học tốt. Tuy
nhiên, việc đó cũng chưa tạo hứng thú cho học sinh ôn bài, tự học và làm bài kiểm
tra ở nhà. Cá biệt có một số em lợi dụng điểm yếu của hình thức câu hỏi trắc
4
nghiệm đó là không phải trình bày bài làm nên học sinh không chịu chuẩn bị bài mà
chỉ “chọn đáp án theo cảm tính”. Điều này làm cho kết quả học tập của học sinh
chưa tốt. Do đó tôi đã tìm hiểu và thấy phần mềm Quizizz gây hứng thú học tập cho
học sinh, tạo được động cơ học tập cho các em, giúp cho việc dạy và học trở nên
thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học
môn Toán ở trường Tiểu học Hải Anh.
2. Mô tả giải pháp sau khi có sáng kiến:
2.1. Vấn đề cần giải quyết:
Thiết lập kênh liên lạc với học sinh, phụ huynh, thiết lập tài khoản Quizizz và
cách thức sử dụng Quizizz để ôn tập một cách hiệu quả. Để làm được điều đó giáo
viên cần:
– Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm Quizizz. Tạo kênh liên lạc với học sinh
và phụ huynh. Điều kiện để thực hiện biện pháp trên là giáo viên cần có máy tính,
các học sinh trong lớp phải có máy tính hoặc điện thoại kết nối mạng.
– Xác định được mục đích chính của Ứng dụng Quizizz để hỗ trợ ôn tập
kiến thức là tổ chức các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến trên máy tính hoặc các
thiết bị di động thông minh. Thông qua hình thức hướng dẫn học sinh tự học, giáo
viên có thể kiểm tra và đánh giá học sinh, củng cố kiến thức đã học bằng nhiều
cách. Đây chính là phương tiện dạy học hiện đại đã góp phần tích cực vào việc đổi
mới phương pháp dạy học.
2.2. Tính mới của giải pháp:
– Quizizz thiết kế như một Game tạo hứng thú học tập cho học sinh. Đặc biệt,
Quizizz có giao diện trò chơi đẹp, âm thanh phù hợp, mới lạ, khác với các trò chơi
khác. Khi học sinh trả lời câu hỏi (tham gia chơi trò chơi) thứ tự xếp hạng của học
sinh luôn thay đổi có thể nhìn thấy thứ tự của mình ở từng câu. Sau khi kết thúc trò
chơi có bảng xếp thứ hạng người chơi, có các thống kê chi tiết (học sinh biết được
câu nào mình trả lời sai, có thể xem được đáp án đúng nếu giáo viên bật tính năng),
cho cơ hội trả lời lại, làm lại nếu học sinh làm sai.
– Khi học sinh đang tham gia làm bài bị thoát ra do mất điện, lỗi mạng hoặc
không muốn làm nữa thì hệ thống vẫn lưu giữ. Lần sau vào làm lại học sinh chỉ phải
5
làm tiếp những câu chưa làm.
– Với ứng dụng Quizizz có thể cho nhiều học sinh chơi cùng một thời điểm
giống như một cuộc đua trực tiếp hoặc có thể cài đặt thành bài ôn tập, bài kiểm tra
nhằm củng cố kiến thức cho học sinh về nhà để học sinh chủ động thời gian hoàn
thành. Đặc biệt ứng dụng Quizizz có hệ thống đảo câu hỏi và đáp án nên học sinh
không thể nhìn bài nhau. Giáo viên có thể áp dụng hình thức kiểm tra trực tiếp sau
mỗi tiết dạy khi mà các em về nhà. Chính vì vừa củng cố được kiến thức vừa rèn
luyện kĩ năng làm bài cho học sinh từ đó nâng cao được kết quả học tập của học
sinh.
– Học sinh tham gia không cần thiết phải dùng máy tính có thể mở trên điện
thoại và cũng không cần phải cài đặt phần mềm. Khi tham gia chơi học sinh được
chấm điểm, có quy định thời gian diễn ra không khác gì so với kiểm tra trắc nghiệm
trên giấy.
– Sử dụng ứng dụng Quizizz học sinh sẽ được làm quen với tác phong công
nghiệp, không chỉ rèn luyện được kỹ năng làm bài nhanh cho hình thức trắc nghiệm,
làm bài trực tuyến sẽ giúp các em làm quen và sử dụng thành thạo máy tính, làm
quen và biết cách khai thác được thông tin trên các website, đây là kỹ năng thiết yếu
cho sự phát triển ở thời kỳ 4.0.
2.3. Một số giải pháp.
2.3.1. Sử dụng phần mềm Quizizz trong các hoạt động dạy học như thế
nào?
Quizizz là phần mềm, ứng dụng trên nền tảng website, có ứng dụng trên
Appstore và CH play. Hiện nay, Quizizz đã hỗ trợ việc học tập của hàng triệu sinh
viên, học sinh của hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Quizizz là một trong những công cụ hỗ trợ kiểm tra, đánh giá trong dạy học
khá nổi tiếng và được nhiều giáo viên sử dụng rất hiệu quả.
Quizizz cho phép giáo viên:
– Tạo ra các câu hỏi trắc nghiệm nhằm kiểm tra kiến thức ở các môn học cũng
như kiến thức hiểu biết xã hội của học sinh.
6
– Tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với
mục tiêu kiểm tra đánh giá.
– Tổ chức cho học sinh trong cùng một lớp có thể tham gia trả lời câu hỏi trên
Quizizz vào cùng một thời điểm do thầy cô quy định; hoặc hoàn tất bài kiểm tra vào
một thời gian thuận lợi, trước thời hạn thầy cô quy định.
– Dễ dàng thông báo ngay kết quả và thứ hạng của những người tham gia trả
lời câu hỏi nhằm gia tăng hứng thú học tập cho học sinh.
Với cấu trúc đa dạng và dễ sử dụng của phần mềm, giáo viên có thể sử dụng
Quizizz trong hoạt động khởi động của bài học, phần ứng dụng của tiết học và có
thể sử dụng Quizizz trong các tiết ôn tập, cụ thể như sau:
– Tổ chức một trò chơi trực tiếp với các câu hỏi trắc nghiệm online trên các
thiết bị máy tính cá nhân, máy tính bảng, điện thoại cho học sinh. Sau khi kết thúc
trò chơi, giáo viên chúng ta sẽ có một bảng thống kê khá chi tiết về người chơi (học
sinh) như bảng xếp hạng, số câu trả lời đúng, sai,… sử dụng để khởi động bài học.
*Trong tiết Em ôn lại những gì đã học (chủ đề số tự nhiên)
Sau khi học xong tiết học này ở trên lớp, giáo viên có thể cho học sinh chơi
trò chơi Quizizz ở nhà thông qua các câu hỏi để giúp học sinh có kĩ năng ghi nhớ
kiến thức, kĩ năng tự ôn tập và củng cố. Hình thành thái độ học tập đúng đắn: tạo sự
hứng thú, say mê học toán. Bên cạnh đó, rèn luyện tinh thần tự giác trong lao động,
học tập.
*Ví dụ minh họa:
Câu 1. Số “Một triệu không trăm linh hai nghìn chín trăm ba mươi sáu” viết là:

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 1002936B. 102936C. 12936D . 1200936

Câu 2. Số gồm 4 triệu, 2 chục nghìn, 3 chục viết là:
A. 4020030 B. 420030 C. 4200030 D. 42000030
Câu 3. Chữ số 8 trong số 5876943 thuộc:
A. Hàng triệu B. Hàng trăm nghìn
C. Hàng chục nghìn D. Hàng nghìn
Câu 4. Which of following numbers is smaller than 55606149 and larger than 55604896 ?
7

A. 55695346B. 55614186C. 55601982D. 55605286

Câu 5. Chữ số 2 trong số 42 375 347 có giá trị là:

A. 20 000B. 200 000C. 2 000 000D. 20 000 000

Câu 6. Kết quả của phép tính: 7869 + 15463 là :
A. 94153 B. 27681 C. 76215 D. 23332
Câu 7. Kết quả của phép tính: 408 x 302 là:
A. 123216 B. 13056 C. 1536 D. 153600
Câu 8. Kết quả của phép tính: 13428 – 9876 là:
A. 85332 B. 3552 C. 4528 D. 3798
Câu 9. Với a= 45 biểu thức 4788: ( 83 – a ) có giá trị là :

A. 38B. 216C. 162D. 106

Câu 10. Trung bình mỗi tháng nhà em ăn hết 25 kg gạo. Hỏi một năm (dương lịch)
nhà em dùng hết bao nhiêu kg gạo?
A. 250kg B. 275kg C. 300kg D. 325kg
Có thể tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi Quizizz trong hoạt động Luyện
tập củng cố ở trên lớp (chủ đề về số dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9), giáo viên cần
chuẩn bị phương án để học sinh được học tiết Toán ở phòng Tin học hoặc Tiếng
Anh.
*Ví dụ minh họa:
Câu 1. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 25B. 802C. 80D. 37

Câu 2. Chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số có 3 chữ số 35 chia hết
cho 2 và 5 là:
A. 5 B. 0 C. 2 D. 7
Câu 3. Số thích hợp điền vào dấu * để số 4*209 chia hết cho 9 là:
8
A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
Câu 4. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm để 74… chia hết cho cả 2 và 3 là:
A. 2 B. 6 C. 4 D. 8
Câu 5. Trong các số: 306 ; 810 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 và 9 là:
A. 425 B. 306 C. 7259 D. 810
Câu 6. §Ó sè 196* chia hÕt cho c¶ 2 vµ 3 th× ch÷ sè cÇn ®iÒn vµo vÞ trÝ dÊu * lµ:
A. 2 B. 4 C. 3 D. 6
Câu 7. Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:
A. 69 B. 571 C. 940 D. 675
Câu 8. Trong các số 429658; 963990; 100455; 368722 số nào chia hết cho cả 2 và
5?
Câu 9. Số chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
A. 1700 B. 4002 C. 1365 D. 8100
Câu 10. Chữ số thích hợp viết vào chỗ chấm để 27….chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9 là:
A. 3 B. 5 C. 0 D. 9
* Trong hoạt động vận dụng, phát triển
Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông
2018 là “giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng
đã học vào đời sống” và đều phải hướng tới “Phát triển năng lực người học”. Do
đó, cần tạo điều kiện để học sinh vận dụng kiến thức đã học giải quyết vấn đề thực
tiễn. Trong hoạt động này, giáo viên có thể đưa ra các bài toán thực tế liên quan đến
kiến thức toán học vừa xây dựng để học sinh nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức và nhận
thấy được toán học thật gần gũi với cuộc sống hằng ngày. Giúp các em hứng thú
hơn trong học tập, ghi nhớ kiến thức một cách có chủ đích.
Giúp các em nắm vững kiến thức, hiểu kiến thức một cách sâu rộng. Bên
cạnh đó, giúp các em ứng dụng được những kiến thức đã được học vào thực tiễn.
Giá trị của việc học thể hiện ở việc học sinh sử dụng kiến thức đó như thế nào? Có
ứng dụng được kiến thức đó hay không? Chẳng hạn, học sinh vận dụng kiến thức về
các phép tính để tính những con số gặp hằng ngày trong cuộc sống, vận dụng kiến
9
thức về tiền tệ để giúp gia đình mua sắm, tính toán được thời gian diễn ra sự việc và
hoạt động có hiệu quả… Từ đó, tạo sự hứng thú, say mê học toán. Bên cạnh đó, rèn
luyện tinh thần tự giác trong lao động, học tập.
Ví dụ minh họa:
Câu 1. Bạn Lan mua 2 quyển vở và 1 cái bút hết hai mươi lăm nghìn. Hỏi bạn Lan
mua 4 quyển vở và 2 cái bút thì phải trả người bán hàng bào nhiêu tiền ?
Trả lời : Số tiền Lan phải trả người bán hàng là :
A. Ba mươi lăm nghìn đồng B. Bốn mươi nghìn đồng
C. Năm mươi nghìn đồng D. Một trăm nghìn đồng
Câu 2. Lê Lợi lên ngôi vua năm 1428. Năm đó thuộc thế kỉ:
A. XIV B. XV C. XVI D. XIII
Câu 3. Bảng sau ghi tên vận động viên và thời gian chạy trên cùng một quãng
đường của mỗi người:

MinhAnHùngViệt
13 phútgiờ700 giây12 phút 45 giây

1 5
Người chạy nhanh nhất là:
A. Minh B. An C. Hùng D. Việt
Câu 4. Mẹ đi chợ mua một số táo rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 4 quả thì
vừa hết số táo, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số táo đó. Hỏi mẹ mua bao
nhiêu quả táo, biết số táo mẹ mua ít hơn 25 quả.
Số quả táo mẹ mua là:
A. 24 quả B. 25 quả C. 16 quả D. 20 quả
Câu 5. Năm 968 Đinh Bộ Lĩnh dẹp “loạn 12 sứ quân”, thống nhất đất nước. Năm
đó thuộc thế kỉ thứ mấy?
A. IX B. X C. XI D. VIII
Câu 6. Lớp học 4A có 18 học sinh nữ và 12 học sinh nam. Hỏi số học sinh nam
chiếm bao nhiêu phần số học sinh cả lớp?
A.
2 5
B.
3 5
C.
3 2
D.
2 3
10
Câu 7. Hằng ngày Lan thường tập chạy. Ngày thứ nhất Lan chạy được 500m, ngày
thứ hai chạy được 620m, ngày thứ ba chạy được 500m. Như vậy trong ba ngày,
trung bình mỗi ngày Lan chạy được là:
A. 500m B. 560m C. 520m D. 540m
Câu 8. Để ủng hộ các bạn học sinh nghèo, các bạn học sinh lớp 5A đã quyên góp
được 687 000 đồng. Các bạn cần quyên góp thêm bao nhiêu nữa để số tiền có được
là 900 000 đồng. Số tiền các bạn cần quyên góp thêm là :
A. 113 000 đồng C. 213 000 đồng
B. 223 000 đồng D. 2 130 000 đồng
Câu 9. Để lát nền 1 căn phòng có diện tích là 64m2 thì phải dùng hết bao nhiêu
viên gạch hoa biết mỗi viên gạch hoa có cạnh là 40cm ? (Biết diện tích các mạch
vữa là không đáng kể)
Trả lời : Số viên gạch hoa dùng để lát đủ nền căn phòng là:
A. 14 viên B. 140 viên C. 400 viên D. 16 viên.
Câu 10. Trung bình mỗi tháng nhà em ăn hết 30 kg gạo. Hỏi một năm (dương
lịch) nhà em dùng hết bao nhiêu kg gạo?

A. 320 kg
Câu 11.
B. 90 kgC. 360kgD. 350kg

……..
15m
Ở một con đường, người ta trồng 25 cây, hai cây liền nhau cách nhau 11m.
Hỏi khoảng cách từ cây đầu tiên đến cây cuối cùng là bao nhiêu mét?
A. 350m B. 360m C. 370m D. 375m
Câu 12. Nếu một quả táo cân nặng 50g thì cần có bao nhiêu quả táo như thế để cân
được 4kg?
11
A. 80 B. 50 C. 40 D. 20
Câu13. Người ta xếp 187 250 cái áo vào các hộp, mỗi hộp chứa được nhiều nhất là
9 cái áo. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu hộp để xếp hết số áo trên?

A. 20805 hộpB. 20806 hộp
C. 2085 hộpD. 2086 hộp

Câu 14. Hùng có 8 viên bi gồm 4 viên bi màu xanh, 3 viên bi màu đỏ, 1 viên bi màu
vàng. Phân số chỉ phần các viên bi màu đỏ trong số viên bi của Hùng là:
A.
4 8
B.
3 4
C.
1 8
D.
3 8
Câu 15. Nhà trường lắp đèn cho 8 phòng học. Mỗi phòng 9 bóng, mỗi bóng giá 50
000 đồng. Hỏi nhà trường phải trả bao nhiêu tiền?
A. 4 000 000 đồng B. 450 000 đồng
C. 3 600 000 đồng D. 400 000 đồng
– Giáo viên có thể kết nối Quizizz với Google classroom để chia sẻ câu đố
của mình và nhận ngay kết quả trong Google lớp học.
– Giao bài tập về nhà cho học sinh với hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để học
sinh luyện tập.
*Ví dụ minh họa: Bài ôn tập giữa học kỳ II (phần trắc nghiệm)
Giúp học sinh có kĩ năng ghi nhớ kiến thức, kĩ năng phân tích, kĩ năng tư duy,
đánh giá, tổng hợp, kĩ năng tự ôn tập và củng cố.
Câu 1. Chia đều 4 quả cam cho 3 người. Số phần cam của mỗi người khi đó là?
A.5 quả cam B.
5 4
quả cam C. 4 quả cam D.
4 5
quả cam
Câu 2. Phân số nào dưới đây bé hơn phân số
3 7
?
A.
4 7
B.
3 7
C.
5 7
D.
1 7
Câu 3. Kết quả của phép tính 2876 + 6519 là:
A. 9375 B. 8375 C. 8385 D. 9395
12
Câu 4. Kết quả phép tính 58475 : 25 là:
A. 2337 B. 2339 C. 1337 D. 2237
Câu 5. Kết quả phép tính 647358 – 284376 là:
A. 362282 B. 462182 C. 362982 D. 362182
Câu 6. Kết quả phép tính 284 x 314 là:
A. 65326 B. 89176 C. 89336 D. 9656
Câu 7. Số thích hợp điền vào chỗ chấm trong các phân số:
32
56
=
16
… là:
A. 24 B.22 C. 28 D. 26
Câu 8. Mảnh đất hình bình hành có độ dài cạnh đáy là 25m, chiều cao bằng 3
5
cạnh
đáy. Tính diện tích mảnh đất?
A. 54cm B. 80cm2 C. 40cm2 D. 375cm2
Câu 9. Trong phong trào làm kế hoạch nhỏ vừa qua, hai khối lớp bốn và lớp năm
thu được 216 kg phế liệu. Tính số kg phế liệu thu được của khối lớp năm ? Biết rằng
khối lớp bốn thu được nhiều hơn khối lớp năm 28 kg phế liệu.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ
A. 122 kgB. 94 kgC. 108 kgD. 188kg

Câu 10. Năm 2021 thuộc thế kỉ nào?
A. Thế kỉ XVIII B. Thế kỉ XX C. Thế kỉ XXI D.Thế kỉ XIX
Câu 11. Số học sinh lớp em là một số bé hơn 40. Trong tiết học Toán, hoạt động
thứ nhất cô chia lớp thành các nhóm đôi, hoạt động thứ hai cô giáo chia thành
nhóm 3, hoạt động thứ ba cô chia lớp thành nhóm 5. Hỏi lớp em có bao nhiêu học
sinh? Biết khi chia thành các nhóm đôi, nhóm 3 hay nhóm 5 thì không thừa, không
thiếu bạn nào.
A. 40 học sinh B. 38 học sinh C. 35 học sinh D. 30 học sinh
Câu 12. Phòng học lớp 4A là hình chữ nhật có chiều dài 9 m, chiều rộng là 70 dm.
Diện tích phòng học hình chữ nhật đó là:

A. 63 m2B. 630 m2C. 90 m2D. 70 m2

13
Giáo viên cũng có thể quản lí việc học tập, luyện tập của học sinh với bảng
thống kê rất sinh động và đầy đủ trong trang quản trị Quizizz của mình.
2.3.2. Những lưu ý khi sử dụng phần mềm Quizizz:
– Giáo viên cần nghiên cứu trò chơi học tập (chính là hệ thống các câu hỏi để
củng cố kiến thức, kĩ năng), các yêu cầu cũng như nội dung kiến thức cần chuyển
tải. Để qua đó học sinh sử dụng ứng dụng Quizizz học sinh sẽ được làm quen với
tác phong công nghiệp, không chỉ rèn luyện được kỹ năng làm bài nhanh cho hình
thức trắc nghiệm, làm bài trực tuyến sẽ giúp các em làm quen và sử dụng thành thạo
máy tính, làm quen và biết cách khai thác được thông tin trên các website, đây là kỹ
năng thiết yếu cho sự phát triển ở thời kỳ 4.0.
– Các bài tập gây được hứng thú cho học sinh: những bài tập được đưa ra phải
phù hợp với vùng phát triển gần nhất của từng học sinh để tạo sự hứng thú, kích
thích sự tò mò trong các em vừa giúp các em nắm chắc được kiến thức của môn
học, bài học vừa biết vận dụng linh hoạt các kiến đó vào thực tế một cách hiệu quả
nhất.
– Giáo viên chuẩn bị các phiếu theo dõi quá trình học tập của học sinh làm cơ
sở cho việc kiểm tra đánh giá được khách quan, tạo động cơ học tập tốt.
– Căn cứ vào nội dung chương trình giảng dạy, giáo viên có thể sưu tầm và
thiết kế các câu hỏi phù hợp cho từng dạng bài thuộc từng phần học, các bài tập gắn
nội dung bài học với thực tiễn, bài tập phát triển năng lực, ôn tập theo tuần, theo chủ
đề, ôn tập theo tích hợp liên môn và nghiên cứu sử dụng phối hợp giữa kỹ thuật sử
dụng trò chơi dạy học và các kỹ thuật dạy học khác.
2.3.3. Các bước sử dụng phần mềm Quizizz để tổ chức ôn tập kiến thức cho
học sinh:
Để sử dựng ứng dụng Quizizz tôi làm 5 bƣớc sau:
a) Bƣớc 1: Tạo kênh liên lạc
Thiết lập kênh liên lạc với phụ huynh: Mục đích của kênh này là để thông báo
cho phụ huynh biết rõ thời gian làm bài của con, để phụ huynh có thể hỗ trợ và kiểm
soát tốt việc sử dụng điện thoại/ máy tính của con qua nhóm zalo lớp. Việc này tôi
làm ngay từ khi được phân công nhận lớp.
14
b) Bƣớc 2: Thiết lập tài khoản Quizizz cho giáo viên.
– Vào trang web Quizizz.com và chọn “Sign Up”.
15
– Các thầy cô giáo đều có một gmail để sử dụng nên chúng ta sẽ chọn
“Sign up with Google.”
– Chọn gmail muốn dùng để đăng ký tài khoản Quizizz.
16
– Chọn ngành/lĩnh vực mà chúng ta sử dụng ứng dụng.
Chọn “at a school”.
– Chọn vai trò của chúng ta trong Quizizz.
Giáo viên sẽ chọn “Teacher”, học sinh chọn “Student”, phụ huynh chọn
“a parent”.
17
– Hoàn thiện thiết lập và chúng ta có giao diện của trang chủ.
c) Bƣớc 3: Tạo bài kiểm tra trên Quizizz.
– Trên giao diện của trang chủ, chọn nút Create  Quiz.
18
– Tại cửa số kế tiếp xuất hiện điền thông tin tên đề kiểm tra, môn.
Giáo viên gõ tên đề, chọn môn sau đó chọn Next.
Tạo tên bài tập
19
– Tại giao diện tiếp theo: Lựa chọn các hình thức câu hỏi.
Chọn câu hỏi trắc nghiệm.
+ Multiple choice: Câu hỏi trắc nghiệm
+ Checkbox: Dạng trắc nghiệm có nhiều phương án trả lời.
+ Fill – in – the – Blank: Điền vào chỗ trống
+ Poll: Dạng survey thu thập thông tin, ý kiến học sinh.
+ Open- Ended: Dạng câu hỏi mở.
Tùy thuộc vào kiểu câu hỏi cần kiểm tra mà các thầy cô có thể lựa chọn các
hình thức khác nhau. Riêng với dạng bài ôn tập kiến thức, củng cố kĩ năng các môn
học ở lớp 4, tôi thường chọn hình thức Multiple Choice (câu hỏi trắc nghiệm).
20
Ngoài ra, các thầy cô có thể thay đổi ảnh đại diện cho Quizizz, giới hạn thời
gian cho từng câu hỏi, phân định mức độ cho câu hỏi với từng đối tượng học sinh
của lớp mình.
* Lựa chọn xong kiểu câu hỏi xuất hiện giao diện.
21
– Giáo viên gõ hoặc coppy nội dung câu hỏi từ nguồn có sẵn, chọn đáp án
đúng -> nhấn nút Save.
Tạo câu hỏi trong Quizizz.
22
– Muốn thêm câu hỏi các thầy cô vào “New question”.
Có giao diện nhƣ sau:
* Cứ nhƣ thế, gõ tiếp câu hỏi, đáp án và tích đáp án đúng cho các câu
hỏi tiếp theo.
23
– Chọn “Publish” để lƣu lại Quiz vừa tạo.
Ra đƣợc giao diện nhƣ sau:
Thiết kế bài tập trong Quizizz: Bài ôn tập 1 toán 4C.
24
Thiết kế một số bài trong Quizizz.
25
*Lưu ý: Các thầy cô có thể tìm các Quiz có sẵn trên thư viện của ứng dụng
bằng cách sau:
Vào mục Search, gõ từ khóa cần tìm -> một danh sách các Quiz đã được tạo
trước đó, thầy cô lựa chon Quiz phù hợp, chọn Edit -> để chỉnh sửa các câu hỏi
sẵn có cho phù hợp với trình độ học sinh.
d) Bƣớc 4: Giao bài cho học sinh
– Nếu muốn cho học sinh chơi trực tiếp, thầy cô chọn “Start a live quizizz”.
– Nếu muốn giao bài cho học sinh làm về nhà, chọn “Assign homework”->
cài đặt ngày giờ nộp bài cho Quiz -> Continue -> Share link /Copy code gửi vào
kênh liên lạc cho học sinh để học sinh làm bài.
* Lưu ý: Có các thông số sau cần phải cài đặt:
– Custom deadline: Hạn cuối để hoàn thành bài tập.
– Participant attempts: Số lần học sinh có thể làm bài.
– Show answers during activity: Cho xem đáp án ngay sau mỗi câu hỏi.
– Show answers after activity: Cho xem đáp án sau khi làm xong tất cả đề
kiểm tra.
26
Sau khi cài đặt để giao bài cho học sinh
(Bài ôn tập 1 toán 4C)
27
e) Bƣớc 5: Mời học sinh tham gia:
Có 2 cách để mời học sinh tham gia:
– Cách 1: Yêu cầu học sinh truy cập trang web joinmyquiz.com và sau đó
nhập mã code để vào game.
– Cách 2: Thầy cô bấm chọn “Share link” để chia sẻ đường link với học
sinh.
Giáo viên chia sẻ đường Link trong nhóm lớp.
28
* Muốn thay đổi không khí học tập giáo viên cho học sinh làm bài trực tiếp
để tạo không khí thi đua ai làm bài đúng và nhanh nhất. Khi làm trực tiếp giáo viên
nhắn tin trên nhóm lớp ghi cụ thể giờ bắt đầu làm bài. Đúng đến giờ thì giáo viên
Share Link để học sinh làm. Hết giờ làm giáo gửi kết quả cùng thứ tự xếp hạng của
học sinh. Với hình thức này tôi thấy học sinh thích thú vô cùng. Tôi thường áp dụng
hình thức làm bài trực tiếp đối với những bài học mà học sinh đã nắm vững được
kiến thức nhưng hoạt động luyện tập củng cố trên lớp c

Xem bản đầy đủ trên google drive: TẠI ĐÂY

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Các thầy cô cần file liên hệ với chúng tôi tại fanpage facebook O2 Education

Hoặc xem nhiều SKKN hơn tại:  Tổng hợp SKKN luận văn luận án O2 Education

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *