0

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 1

Giao an day them mon hoa lop 11

Giáo án dạy thêm môn hóa lớp 11 học kì 1 Ngày soạn: Tuần: 1                                                     SỰ ĐIỆN LI Những kiến thức học sinh đã biết có liên quan trực tiếp đến bài học: – Khái niệm chất điện li, phân… Continue Reading