Tag điện thoại

Điện thoại vệ tinh là gì?

Điện thoại vệ tinh là gì

Tại sự kiện Far Out, Apple đã giới thiệu tính năng kết nối vệ tinh được trang bị dành cho iPhone 14 series. Tính năng này cho phép iPhone kết nối với vệ tinh để thực hiện các cuộc gọi…