Tag SAT

Điểm GPA là gì?

Điểm GPA là gì?

GPA (Grade Point Average) là điểm trung bình các môn học mà một học sinh đạt được sau khi tham dự một khóa học, một kỳ học hoặc một bậc học. Điểm GPA là gì? Nếu như ở Việt Nam, học sinh sinh…

Kỳ thi SAT là gì?

Điểm GPA là gì?

Học sinh sinh viên Việt Nam thường sử dụng điểm trung bình học tập GPA để đánh giá năng lực học tập. Nhưng trên đấu trường quốc tế, việc đánh giá lại dựa trên các bằng cấp và bài thi…

Đề thi SAT gồm những gì?

Đề thi SAT gồm những gì? 2

Đề thi SAT gồm 2 phần là Ngôn ngữ (Đọc hiểu và Viết) và Toán học với điểm tối đa là 1600. Tuy nhiên, chỉ cần đạt từ 1220 điểm trở lên đã được coi là cao. Bạn có thể…