Thực hiện phản ứng tách hidro 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8, sau một thời gian thu được hỗn hợp có chứa H2 và hỗn hợp hiđrocacbon

Săn SALE Shopee ngay thôi

Thực hiện phản ứng tách hidro 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8, sau một thời gian thu được hỗn hợp có chứa H2 và hỗn hợp hiđrocacbon. Tách hỗn hợp sau phản ứng ra làm hai phần. Phần X gồm hai anken. Phần Y không làm mất màu nước brom và có số mol hidrocacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 8,25 gam. Số mol brom phản ứng tối đa với X là

     A. 0,17.                              B. 0,15.                              C. 0,21.                              D. 0,1.

C2H6 → C2H4 + H2

C3H8 → C3H6 + H2

Săn SALE Shopee ngay thôi

=> X: C2H4 + C3H6 và nX = nH2 = nπ = nBr2

     Y: C2H6 (x mol), C3H8 (x mol), H2 (y mol)

     Y + O2 → 8,25 g (CO2 + H2O)

Hệ           nhh ban đầu  = ny = 2x + y = 0,2

    KL(CO2 + H2O) = 44.(2x+3x) + 18(3x+4x+y) = 8,25 gam

Săn SALE Shopee ngay thôi

Giải hệ x;y = 0,015; 0,17

nX = nH2 = nπ = nBr2 = y = 0,17

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Săn SALE Shopee ngay thôi

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

Săn SALE Shopee ngay thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *