dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Thực hiện phản ứng tách hidro 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8, sau một thời gian thu được hỗn hợp có chứa H2 và hỗn hợp hiđrocacbon

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Thực hiện phản ứng tách hidro 4,48 lít hỗn hợp gồm C2H6 và C3H8, sau một thời gian thu được hỗn hợp có chứa H2 và hỗn hợp hiđrocacbon. Tách hỗn hợp sau phản ứng ra làm hai phần. Phần X gồm hai anken. Phần Y không làm mất màu nước brom và có số mol hidrocacbon bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần Y thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 8,25 gam. Số mol brom phản ứng tối đa với X là

     A. 0,17.                              B. 0,15.                              C. 0,21.                              D. 0,1.

C2H6 → C2H4 + H2

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C3H8 → C3H6 + H2

=> X: C2H4 + C3H6 và nX = nH2 = nπ = nBr2

     Y: C2H6 (x mol), C3H8 (x mol), H2 (y mol)

     Y + O2 → 8,25 g (CO2 + H2O)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hệ           nhh ban đầu  = ny = 2x + y = 0,2

    KL(CO2 + H2O) = 44.(2x+3x) + 18(3x+4x+y) = 8,25 gam

Giải hệ x;y = 0,015; 0,17

nX = nH2 = nπ = nBr2 = y = 0,17

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Thái Bình 

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Thái Bình và lời giải chi tiết

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *