dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Lấy hai ống nghiệm khô, sau đó cho khoảng 5 ml dung dịch H2SO4 1M

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Lấy hai ống nghiệm khô, sau đó cho khoảng 5 ml dung dịch H2SO4 1M

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Lấy hai ống nghiệm khô, sau đó cho khoảng 5 ml dung dịch H2SO4 1M (lấy dư) vào mỗi ống nghiệm. Thêm tiếp vào mỗi ống nghiệm miếng nhôm nhỏ bằng nhau.

Bước 2: Nhỏ tiếp vài giọt dung dịch MgSO4 vào ống nghiệm thứ nhất và vài giọt dung dịch CuSO4 vào ống nghiệm thứ hai. Quan sát cho đến khi miếng nhôm tan hết.

Phát biểu nào sau đây không đúng?

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sau bước 1, đều có bọt khí thoát ra ở cả hai ống nghiệm.

B. Sau bước 2, lượng muối Al2(SO4)3 thu được ở hai ống nghiệm là như nhau.

C. Sau bước 2, lượng khí hiđro thu được ở ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất.

D. Ở bước 2, khí ở ống nghiệm thứ hai thoát ra nhanh hơn ở ống nghiệm thứ nhất.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. Sau bước 1, đều có bọt khí thoát ra ở cả hai ống nghiệm. => ĐÚNG

B. Sau bước 2, lượng muối Al2(SO4)3 thu được ở hai ống nghiệm là như nhau. => ĐÚNG, vì lượng nhôm ban đầu là như nhau.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

C. Sau bước 2, lượng khí hiđro thu được ở ống nghiệm thứ hai nhiều hơn ống nghiệm thứ nhất. => SAI, lượng khí thu được bằng nhau vì lượng nhôm ban đầu bằng nhau.

D. Ở bước 2, khí ở ống nghiệm thứ hai thoát ra nhanh hơn ở ống nghiệm thứ nhất. => ĐÚNG, vì ống nghiệm thứ 2 xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học do tạo thành hệ kim loại Al-Cu

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định lần 1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *