50 bộ thủ thường dùng PDF

Chữ Hán có tất cả 214 bộ thủ từ bộ thủ ít nét nhất là 1 nét (一), nhiều nét nhất là 17 nét (龠). Chúng tôi đã giới thiệu một số cách học 214 bộ thủ này như Học nhanh 214 bộ thủ chữ Hán qua bài thơ 82 câu hoặc Cách nhớ các bộ thủ trong tiếng Trung.

Mời bạn tham khảo Cách nhớ 50 bộ thủ thường dùngCách viết 50 bộ thủ thường dùng

50 bộ thủ thường dùng PDF

Mời bạn tải 50 bộ thủ thường dùng PDF được biên soạn khổ A5 để có thể xem trên điện thoại, máy đọc sách dễ dàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *