0

Câu hỏi trắc nghiệm phản ứng oxi hóa khử

Câu hỏi trắc nghiệm phản ứng oxi hóa khử

Câu hỏi trắc nghiệm phản ứng oxi hóa khử

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Mức độ nhận biết

 1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

B. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố.

C. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố.

D. Phản ứng oxi hoá – khử là phản ứng có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

 1. Tính chất hoá học chung của kim loại là

A. thể hiện tính oxi hoá. B. dễ nhận electron.

C. dễ bị khử. D. dễ bị oxi hoá.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng, năm 2016)

 1. Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử?

A. Na2SO4. B. SO2. C. H2S. D. H2SO4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT Phương Sơn Bắc Giang, năm 2016)

 1. Nhóm nào sau đây gồm các chất vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. Cl2, Fe. B. Na, FeO. C. H2SO4, HNO3. D. SO2, FeO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

 1. Chất hoặc ion nào sau đây có cả tính khử và tính oxi hoá?

A. SO2. B. F2. C. Al3+. D. Na.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Đa Phúc – Hà Nội, năm 2016)

 1. Cho H2S, SO2, SO3, S, HCl, H2SO4. Số lượng chất có cả tính oxi hoá và tính khử là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia Trung học thực hành ĐHSP TPHCM, năm 2016)

 1. Cho phản ứng hoá học: Trong phản ứng trên xảy ra:

A. Sự oxi hoá Cr và sự khử O2. B. Sự khử Cr và sự oxi hoá O2.

C. Sự oxi hoá Cr và sự oxi hoá O2. D. Sự khử Cr và sự khử O2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

 1. Trong phản ứng nào dưới đây cacbon thể hiện đồng thời tính oxi hoá và tính khử?

A. B.

C. D.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Chuyên Nguyễn Huệ, năm 2016)

 1. Phản ứng nào sau đây hợp chất của sắt không thể hiện tính oxi hoá cũng như không thể hiện tính khử?

A.

B.

C.

D.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 THPT Phù Ninh – Phú Thọ, năm 2016)

 1. Phản ứng nào dưới đây không phải phản ứng oxi hoá – khử?

A.

B.

C.

D.

(Đề thi Tuyển sinh THPT Quốc Gia Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2015)

 1. Cho các phản ứng sau đây:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Có bao nhiêu phản ứng đã cho thuộc loại phản ứng oxi hoá – khử?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

 1. Phản ứng nào dưới đây không phải phản ứng oxi hoá – khử?

A.

B.

C.

D.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Đa Phúc – Hà Nội, năm 2016)

 1. Trong phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

A. B.

C. D.

 1. Phản ứng nào sau đây lưu huỳnh đóng vai trò là chất oxi hoá?

A.

B.

C.

D.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

 1. Số mol electron cần dùng để khử hết 0,75 mol Al2O3 thành Al là

A. 4,5 mol. B. 0,5 mol. C. 3,0 mol. D. 1,5 mol.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT Thanh Oai – Hà Nội, năm 2016)

 1. Cho phương trình hoá học của phản ứng:

Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

A. Cr là chất oxi hoá, Sn2+ là chất khử.

B. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hoá.

C. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hoá.

D. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hoá.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2015)

 1. Cho phản ứng hoá học:

Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng?

A. Br2 là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử.

B. Br2 là chất oxi hoá, H2O là chất khử.

C. Br2 là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá.

D. Cl2 là chất oxi hoá, là chất khử.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2015)

 1. Cho phản ứng: Chất oxi hoá trong phản ứng trên là

A. NaOH. B. H2. C. Al. D. H2O.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia SGD & ĐT TP.HCM, năm 2015)

 1. Cho phương trình hoá học: Hệ số nguyên và tối giản của chất oxi hoá là

A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.

(Đề kiểm tra chất lượng khối 12 THPT Ngọc Tảo – Hà Nội, năm 2016)

 1. Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4. Trong phương trình hoá học trên khi hệ số của KMnO4 là 2 thì hệ số của SO2

A. 5. B. 6. C. 4. D. 7.

 1. Cho phương trình hoá học:

Tỉ lệ a : b là

A. 1 : 3. B. 1 : 2. C. 2 : 3. D. 2 : 9.

(Đề minh hoạ THPT Quốc Gia Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2015)

 1. Cho phản ứng:

Các hệ số a,b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng:

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia THPT Nguyễn Chí Thanh – Thừa Thiên Huế, năm 2016)

 1. Cho phương trình phản ứng sau: Nếu hệ số của HNO3 là 8 thì tổng hệ số của Zn và NO là:

A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT Nguyễn Thị Hưởng – An Giang, năm 2016)

 1. Cho phản ứng hoá học sau:

Hệ số cân bằng của các chất trong sản phẩm lần lượt là:

A. 8, 3, 15. B. 8, 3, 9. C. 2, 2, 5. D. 2, 1, 4.

(Đề kiểm tra chất lượng khối 12 THPT Ngọc Tảo – Hà Nội, năm 2016)

 1. Cho phản ứng: Khi hệ số cân bằng phản ứng là nguyên và tối giản thì số phân tử H2O tạo thành là:

A. 3. B. 10. C. 5. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 THPT Hàn Thuyên Bắc Ninh, năm 2016)

 

Mời các thầy cô và các em tải bản pdf đầy đủ tại đây

câu hỏi trắc nghiệm PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ

 

Xem thêm

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *