Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 9 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TpHCM TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2018-2019 MÔN HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  … Read more

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 8 ĐỀ SỐ 1 SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT……. ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2. NĂM HỌC 2020 – 2021 Môn: Hóa học – Lớp 10. Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 9, Tự luận 4. … Read more

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 7

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 7 TRƯỜNG THPT NĂM HỌC 2016 – 2017   ĐỀ CHÍNH THỨC   ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 03 trang … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 6

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá lớp 10 đề số 6 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: HOÁ HỌC –LỚP 10. PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM Câu 1: Khí nào sau đây có mùi trứng thối: A. O2 B. SO2 C. H2S D. CO2 Câu 2: Có những pứ hoá … Read more

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5 SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP Trường: THPT CAO LÃNH 1 Tên:………………………………… Lớp: 10CB… Thứ…….., ngày….tháng….năm 2019 KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: Hoàn thành các phương trình hóa học sau và ghi rõ … Read more

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá học đề 4 THPT Lê Trọng Tấn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II NH 2017 – 2018 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN : HÓA HỌC TRƯỜNG THPT LÊ TRỌNG TẤN THỜI GIAN : 45 phút Đề chính thức … Read more

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 3 SỞ GD&ĐT ……. TRƯỜNG THPT……. ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2. NĂM HỌC 2018 – 2019. Môn: Hóa học – Lớp 10. Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40. (Không kể thời gian phát đề). Cho nguyên … Read more

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 2

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá đề số 2     TRƯỜNG THPT ……… ————o0o————- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2018 Môn: Hóa học lớp 10 Thời gian: … phút Ngày thi …/../20…   Câu 1. (3 điểm) Viết ptpu theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản … Read more

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Đề thi giữa học kì 2 lớp 10 môn hoá học đề số 1 SỞ GD&ĐT………….. TRƯỜNG THPT….. ———– KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ THI MÔN Hóa học – KHỐI 10 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề. Đề thi gồm: 03 trang. ——————— … Read more

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2018-2019

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh nam Định

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2018-2019   SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Hoá học – lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút)   I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). … Read more

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2015-2016

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá tỉnh Nam Định năm học 2015-2016   SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NAM ĐỊNH ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 Môn: Hoá học – lớp 10 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Câu … Read more