lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5

Đề thi giữa học kì 2 môn hoá học lớp 10 đề số 5 SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP Trường: THPT CAO LÃNH 1 Tên:………………………………… Lớp: 10CB… Thứ…….., ngày….tháng….năm 2019 KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN: HÓA HỌC Điểm Lời phê của giáo viên Câu 1: Hoàn thành...

Đọc tiếp...

Phân dạng bài tập halogen

Phân dạng bài tập halogen Dạng 1: Bài toán về halogen tác dụng với kim loại Phương pháp giải + Với F, Cl, Br phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa cao, còn với I phản ứng đưa kim loại lên số oxi hóa...

Đọc tiếp...