dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Tag: hóa học

 • Tài liệu ôn tập đầu năm môn Hóa học lớp 12

  Tài liệu ôn tập đầu năm môn Hóa học lớp 12

  Tài liệu ôn tập đầu năm môn Hóa học Lớp 12 O2 Education xin gửi tới Quý thầy cô và các em học sinh tài liệu ôn tập đầu năm môn Hoá học lớp 12. I. Kiến thức lớp 11 có liên quan 1. Độ bất bão hòa k k = + v = số […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2017 – 2018 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. (Đề thi gồm […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017   SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề. Đề thi gồm 02 […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2016 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 10, 11 THPT NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC 11 – THPT Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề. (Đề thi gồm 02 trang) Câu 1 […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2014-2015 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết […]

 • Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014

  Đề thi HSG môn hoá lớp 11 tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 11 THPT NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC (Dành cho học sinh THPT không chuyên) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Cho biết […]