Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Cho các phát biểu sau:

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Đồng trùng hợp butađien với stiren (xúc tác Na), thu được cao su buna-S.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) Ở nhiệt độ thường, triolein ở thể rắn.

(d) Có thể sử dụng phản ứng tráng bạc để phân biệt glucozơ và saccarozơ.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch kiềm, thu được các α-amino axit.

Số phát biểu đúng

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. => ĐÚNG

(b) Đồng trùng hợp butađien với stiren (xúc tác Na), thu được cao su buna-S. => ĐÚNG

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(c) Ở nhiệt độ thường, triolein ở thể rắn. => SAI, ở thể lỏng

(d) Có thể sử dụng phản ứng tráng bạc để phân biệt glucozơ và saccarozơ. => ĐÚNG, glucozơ có tráng bạc, saccarozơ thì không

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

(e) Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch kiềm, thu được các α-amino axit. => SAI, thu được muối (các α-amino axit phản ứng với kiềm thu được muối)

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định lần 1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SIÊU SALE SHOPEE 12.12 https://shope.ee/1VOIDFMXxP TIKI https://bitly.global/CJK6J1

Leave a Comment