dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

Cho các phát biểu sau: (a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Cho các phát biểu sau:

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín.

(b) Đồng trùng hợp butađien với stiren (xúc tác Na), thu được cao su buna-S.

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ở nhiệt độ thường, triolein ở thể rắn.

(d) Có thể sử dụng phản ứng tráng bạc để phân biệt glucozơ và saccarozơ.

(e) Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch kiềm, thu được các α-amino axit.

Số phát biểu đúng

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.

(a) Glucozơ được gọi là đường nho do có nhiều trong quả nho chín. => ĐÚNG

(b) Đồng trùng hợp butađien với stiren (xúc tác Na), thu được cao su buna-S. => ĐÚNG

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

(c) Ở nhiệt độ thường, triolein ở thể rắn. => SAI, ở thể lỏng

(d) Có thể sử dụng phản ứng tráng bạc để phân biệt glucozơ và saccarozơ. => ĐÚNG, glucozơ có tráng bạc, saccarozơ thì không

(e) Thủy phân hoàn toàn peptit trong dung dịch kiềm, thu được các α-amino axit. => SAI, thu được muối (các α-amino axit phản ứng với kiềm thu được muối)

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Đây là 1 câu trong đề thi thử TN THPT 2022 lớp 12 sở GD Nam Định lần 1

Mời các thầy cô và các em xem toàn bộ đề thi tại

Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2022 môn hóa sở GD Nam Định lần 1 và lời giải chi tiết

Hoặc xem thêm các đề thi thử khác tại

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Tổng hợp đề thi thử TN THPT 2022 môn hóa có đáp án

Hoặc xem thêm các tài liệu khác của môn hóa

SGK, sách ôn thi, sách tham khảo giá rẻ

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *