0

Cho m gam hỗn hợp M gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250 gam dung dịch H2SO4

Cho m gam hỗn hợp M gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250 gam dung dịch H2SO4

 

Cho m gam hỗn hợp M gồm Al (6x mol), Zn (7x mol), Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng hết với 250 gam dung dịch H2SO4 31,36%, thu được dung dịch X chỉ chứa các muối trung hòa và 0,16 mol hỗn hợp Y chứa hai khí NO, H2 có đối với He bằng 6,625. Cô cạn dung dịch X thu được (m + 60,84) gam muối. Nếu nhỏ từ từ dung dịch KOH 2M vào dung dịch X đến khi không còn phản ứng nào xảy ra thì vừa hết 1 lít dung dịch KOH. Nồng độ phần trăm của FeSO4 có trong dung dịch X là

A. 10,28%. B. 10,43%. C. 19,39%. D. 18,82%.

 

Lời giải

Lời giải Xem thêm Tổng hợp bài tập vô cơ hay và khó có lời giải chi tiết Tổng hợp 50+ bài tập chất béo có lời giải chi tiết Tổng hợp bài tập hữu cơ hay và khó có lời giải chi tiết Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10 Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11 Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12 Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12 Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Xem thêm

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *