Category Đại số

Hệ số góc là gì?

hệ số góc là gì, hệ số góc của đường thẳng là gì

Hệ số góc là gì? Hệ số góc là gì? Hệ số góc của đường thẳng $d$ có phương trình $y=ax+b$ chính là hệ số $a$. Ví dụ, đường thẳng $y = -x + 4$ thì hệ số góc của…