0

Toán 10 – Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị

biện luận hệ phương trình, biện luận hệ bất phương trình bằng đồ thị vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn

Biện luận hệ phương trình, hệ bất phương trình bằng đồ thị Sử dụng sự tương giao của đường tròn và đường thẳng trong mặt phẳng tọa độ Oxy, chúng ta có thể dễ dàng Biện luận hệ phương trình,… Continue Reading

0

Toán 10 – Tập hợp và các phép toán tập hợp

bieu do venn tap hop A la tap con cua B

Tập hợp và các phép toán tập hợp 1. Khái niệm tập hợp Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, không định nghĩa. Ta hiểu rằng, một tập hợp là một nhóm, một sự tụ tập các… Continue Reading

0

Phương pháp đặt ẩn phụ phương trình vô tỉ

Phương pháp đặt ẩn phụ phương trình vô tỉ phương trình bất phương trình chứa căn

Phương pháp đặt ẩn phụ phương trình vô tỉ Phương pháp đặt ẩn phụ giải PT, bất phương trình chứa căn Để giải phương trình chứa căn (phương trình vô tỉ) thì phương pháp đặt ẩn phụ là một trong… Continue Reading

0

Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp

Giải phương trình bất phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp, nhân chia với biểu thức liên hiệp

Giải phương trình bằng phương pháp nhân liên hợp Nhân liên hợp để giải phương trình, bất phương trình chứa căn là một trong những phương pháp hiệu quả để giải phương trình, khi mà chúng ta nhận thấy ngay… Continue Reading