dàn âm thanh hội trường, âm thanh lớp học, âm thanh phòng họp, loa trợ giảng

Category: Toán 10

 • Tóm tắt lý thuyết thức bất đẳng thức lớp 10

  Tóm tắt lý thuyết thức bất đẳng thức lớp 10 1. Định nghĩa bất đẳng thức Cho $a,b$ là hai số thực. Các mệnh đề “a>b”, “a<b”, “a≥b”, “a ≤ b” được gọi là những bất đẳng thức. Chứng minh bất đẳng thức là chứng minh bất đẳng thức đó đúng (mệnh đề đúng) Với […]

 • Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180°

  Bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180° Để làm được các bài tập giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180°, các em học sinh cần khi nắm vững định nghĩa và các công thức trong bài Giá trị lượng giác của góc từ 0 đến 180 độ. […]

 • Radian là gì?

  Radian là gì?

  Radian là gì? Bình thường trong đời sống hằng ngày, khi nói về góc, chúng ta thường dùng đơn vị độ. Ví dụ góc vuông có số đo là 90 độ, góc tam giác đều là 60 độ, góc bẹt là 180 độ. Tuy nhiên, trong toán học, tất cả các hàm số, ví dụ […]

 • Số gần đúng là gì? Sai số là gì?

  Số gần đúng là gì? Sai số là gì?

  Số gần đúng là gì? Sai số là gì? 1. Số gần đúng là gì? Trong nhiều trường hợp ta không thể biết được giá trị đúng của một đại lượng mà ta chỉ biết số gần đúng của nó. Ví dụ: giá trị gần đúng của π là $3{,}14$ hay $3{,}14159$. 2. Sai số […]

 • Hệ số góc là gì?

  Hệ số góc là gì?

  Hệ số góc là gì? Hệ số góc là gì? Hệ số góc của đường thẳng $d$ có phương trình $y=ax+b$ chính là hệ số $a$. Ví dụ, đường thẳng $y = -x + 4$ thì hệ số góc của nó bằng $-1$, đường thẳng $y=2x$ thì có hệ số góc là $2$. Hệ số […]

 • TỔNG HỢP BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10

  TỔNG HỢP BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10

  TỔNG HỢP BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10 BÀI TẬP VECTƠ LỚP 10: Chứng minh các đẳng thức vectơ Ví dụ 1. Cho 6 điểm $A, B, C, D, E, F$. Chứng minh rằng: (bằng nhiều cách khác nhau) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$ $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DB}$ $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$ Ví dụ 2. Cho tam giác $ABC$ với $M, N, P$ là trung điểm […]

 • Chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Côsi (Cauchy)

  Chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Côsi (Cauchy)

  Chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Côsi (Cauchy) Cách chọn điểm rơi trong bất đẳng thức Côsi (Cauchy hay tên chính xác là AM-GM, mời bạn xem trong bài Các bất đẳng thức thường sử dụng) hay chính là cách dự đoán dấu bằng xảy ra trong BĐT Cauchy. Chọn điểm rơi là gì? […]