0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hoa Sen

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hoa Sen

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

KIỂM TRA HỌC KỲ II

– NĂM HỌC: 2017 – 2018

TRƯỜNG THCS – THPT HOA SEN

MÔN:

HÓA HỌC

KHỐI:

10

THỜI GIAN:

45

phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (2,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):

KMnO O2 SO2 SO3 H2SO4

Câu 2. (1,0 điểm) Điền vào chỗ trống

  1. FeS + HCl → ? + ?

  2. Na2SO3 + H2SO4 ? + ? + ?

Câu 3. (2,0 điểm) Nhận biết bốn lọ dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học: HCl, Ba(OH)2, NaCl, Na2SO4.

Câu 4. (1,0 điểm) Xác định số oxi hóa của nguyên tố lưu huỳnh trong các đơn chất và hợp chất sau: H2S, S, H2SO3, Na2SO4.

Câu 5: (1,0 điểm) Từ muối ăn và nước hãy viết phương trình phản ứng điều chế khí Clo và nước Javel.

Câu 6. (1,0 điểm)) Cho 1,2 gam Magie tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng (dư). Tính thể tích khí SO2 (đktc) sinh ra và khối lượng muối sau phản ứng?

Câu 7. (1,0 điểm) Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối sau phản ứng?

Câu 8. (1,0 điểm) Có nên dùng bình thủy tinh đựng dung dịch axit flohidric hay không?
Giải thích bằng phương trình phản ứng.

(Biết rằng: H = 1; O = 16; Na = 23; Mg = 24; S = 32)

—-HẾT—-

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ tên học sinh: …………………………………….. Số báo danh:………………..…….……

Chữ kí của giám thị 1: ……………………………… Chữ kí của giám thị 2:……..…….……

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10-HOASEN-DA

HOA 10-HOASEN-DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *