0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Quốc Tế

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Quốc Tế

ĐỀ CHÍNH THỨC

THE INTERNATIONAL SCHOOL

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NH 2017 -2018

KHỐI LỚP: 10

MÔN: HÓA HỌC

(Thời gian làm bài: 45 phút)

———————————————————————————————————————

Câu 1 (2 điểm): Viết phương trình hóa học của chuỗi phản ứng sau:

FeS H2S SO2SO3H2SO4 Fe2(SO4)3 BaSO4

Câu 2 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các hóa chất sau chứa trong những bình riêng biệt (viết phương trình phản ứng xảy ra, nếu có):

KOH, NaBr , K2SO4 , KNO3 , HCl

Câu 3 (2 điểm):

a) Viết 1 phương trình phản ứng chứng minh O2 có tính oxi hóa và 1 phương trình phản ứng chứng minh S có tính khử (có giải thích dựa vào sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố trong phản ứng đó).

b) Cho biết hiện tượng xảy ra khi quỳ tím ẩm vào bình đựng khí clo. Giải thích và viết phương trình phản ứng.

Câu 4 (2 điểm):

  1. Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng muối thu được và thể tích khí thoát ra (đktc).

  2. Cho 15 gam một muối cacbonat của kim loại hóa trị II (XCO3) tác dụng vừa đủ dd H2SO4 2M thu được 3,36 lit khí (đktc). Tìm kim loại X và tính thể tích dd H2SO4 phản ứng.

Câu 5 (2 điểm): Cho 5,5 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại là Al và Fe tác dụng với dd H2SO4 loãng thu được 4,48 lit khí H2 (đktc).

a) Tính thành phần % theo khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

b) Cho hỗn hợp X trên tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng thu được V lit SO2 (đktc). Tính V?

c) Dẫn lượng khí SO2 trên vào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Cho biết sau phản ứng thu được muối gì? Viết phương trình xảy ra và tính khối lượng muối thu được.

( Cho: Mg = 24, Ca = 40, C = 12, Cl = 35,5, S = 32, O = 16, Fe = 56, Al =27, Na = 23, H = 1 )

——-HẾT——-

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10- Quoc Te – da

Hoa 10- Quoc Te – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *