Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hưng Đạo

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hưng Đạo

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 01 trang)

KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LỚP 10 – NĂM HỌC 2017-2018

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

 

Câu 1: (3,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện (nếu có)

FeS H2S S SO2 HBr KBrKNO3

Câu 2: (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau:

Na2SO4, NaBr, K2SO3, NaNO3

Câu 3:(1,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng chứng minh khi:

+ Dẫn khí SO2 qua dung dịch Brom

+ Đốt khí H2S trong không khí

Câu 4: (1,0 điểm) Cho 4,8g kim loại M (II) vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 24g muối. Hãy tìm tên kim loại M

Câu 5: (2,5 điểm) Hòa tan 6,3g hỗn hợp Al và Mg vào axit H2SO4 đặc nóng thì thu được 6,72 lít khí SO2(đktc). Hãy

  1. Xác định thành phần % theo khối lượng hỗn hợp
  2. Dẫn khí SO2(đktc) ở trên vào 300ml dung dịch KOH 1M. Tính khối lượng muối tạo thành?

 

Cho biết Al=27, Fe =56, Cu=64, Mg = 24, S=32, K=39, Na=23, O=16, H=1

——- Hết ——-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ………………..

Họ và tên giám thị: ….……………………………………… Chữ ký: ……………………..

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10-HUNGDAO-DA

HOA 10-HUNGDAO-DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment