Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Năng Khiếu TDTT TPHCM

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Năng Khiếu TDTT TPHCM

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 2017 – 2018 )

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa Học – Khối : 10

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh không phải chép đề vào giấy làm bài )

ĐỀ A

 

 

 

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau:

NaOH, HCl, NaI, NaCl

Câu 3 (2,0 điểm): Cho phương trình hóa học:

Cân bằng hóa học chuyển dịch về phía nào khi:

  1. Tăng nồng độ khí SO2 ?

  2. Giảm áp suất của hệ?

Câu 4 (2,0 điểm): Cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính thể tích khí SO2 sinh ra (đktc)?

Câu 5 (2,0 điểm): Cho 3,36 lít SO2 (đkc) tác dụng với dung dịch 300ml NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Cho Mg= 24; S= 32; O=16; H= 1; Na=23

– Hết –

Họ và tên học sinh : Chữ ký học sinh :

Số báo danh : …………………………. Phòng kiểm tra :……………….

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ( 2017 – 2018 )

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: Hóa Học – Khối : 10

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề)

( Học sinh không phải chép đề vào giấy làm bài )

ĐỀ B

 

Câu 1 (2,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau

Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau:

NaCl, HCl, Na2SO4, NaNO3

Câu 3 (2,0 điểm): Cho phương trình hóa học:

Cân bằng hóa học chuyển dịch về phía nào khi:

a) Tăng áp suất của hệ?

b) Giảm nồng độ khí N2?

Câu 4 (2,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam Cu vào 100 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất. Tính CM của dung dịch H2SO4

Câu 5 (2,0 điểm): Cho 4,48 lít SO2 (đkc) tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 2M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Cho Cu= 64; S= 32; O=16; H= 1; K=39

– Hết –

Họ và tên học sinh : Chữ ký học sinh :

Số báo danh : …………………………. Phòng kiểm tra :……………….

 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

TRƯỜNG THPT NK TDTT KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2017 – 2018 )

Môn : HÓA HỌC – Khối 10

ĐỀ A

ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung

Điểm

1 (2đ)

Mỗi pt 0,5đ

2 (2đ)

NaOH

HCl

NaI

NaCl

Quỳ tím

xanh

đỏ

Dd AgNO3

AgI

AgCl

NaI + AgNO3 → AgI + NaNO3

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

Mỗi hiện tượng 0,25.4

Mỗi pt

0,5.4

3 (2đ)

a/ Chiều thuận

b/ Chiều nghịch

1,0

1,0

4 (2đ)

0,5

1,0

0,5

5 (2đ)

Tạo muối Na2SO3

0,5

0,25

1,0

0,25

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

TRƯỜNG THPT NK TDTT KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2017 – 2018 )

Môn : HÓA HỌC – Khối 10

ĐỀ B

ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung

Điểm

1 (2đ)

Mỗi pt 0,5

2 (2đ)

NaCl

HCl

Na2SO4

NaNO3

Quỳ tím

Đỏ

Dd BaCl2

BaSO4

ddAgNO3

AgCl↓

Còn lại

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3

Mỗi hiện tượng 0,25×4

Mỗi pt

0,5.2

3 (2đ)

a/ Không ảnh hưởng

b/ Chiều nghịch

0,5

0,5

4 (2đ)

Cu + 2H2SO4 đ CuSO4 + SO2 + 2H2O

0,15 0,3 (mol)

0,5đ

1,0

0,5đ

5 (2đ)

Tạo muối KHSO3

0,5

0,25

1,0

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10 – NKTDTT – DEDA

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Leave a Comment