0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phan Bội Châu

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phan Bội Châu

SỞ GÍAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

TRƯỜNG THCS-THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Hóa học – LỚP 10

Thời gian: 45 phút

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Câu 2: (1 điểm)

 1. Viết 1 phương trình phản ứng chứng minh Clo có tính oxi hóa mạnh hơn Brom.

 2. Viết 1 phương trình phản ứng chứng minh H2S có tính khử.

Câu 3: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 dung dịch sau: KNO3, KOH, KCl, K2SO4.

Câu 4: (1,0 điểm) Cho phản ứng sau: ∆H = -198kJ

Cân bằng phản ứng dịch chuyển theo chiều nào nếu:

 1. Tăng nồng độ oxi.

 2. Giảm áp suất bình phản ứng.

Câu 5: (1,5 điểm)Cho 2,24 (l) khí sunfurơ (SO2) ở đktc tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng.

Câu 6: (2,5 điểm) Cho 17,6 (g) hỗn hợp Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 8,96 (l) khí SO2 (đktc).

 1. Tính phần trăm khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

 2. Nếu đem lượng hỗn hợp trên hòa tan vào dung dịch HCl dư, thu được V (l) khí (đktc). Tính V.

Câu 7: (1 điểm) Giải thích hiện tượng khi cho từ từ dung dịch H2SO đặc vào cốc đựng đường cát trắng.

Cho Fe = 56, Na = 23, Cu = 64, S = 32, O = 16, H = 1

ĐÁP ÁN

Câu

Nội dung bài giải

Điểm

Câu 1

(1,5 điểm)

(1) 2KClO3 2KCl + 3O2

(2) O2 + S SO2

(3) O2 + 2SO2 2SO3

(4) SO3 + H2O H2SO4

(5) H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

(6) CuSO4 + BaCl2 BaSO4 + CuCl2

1,5

Câu 2

(1 điểm)

 1. Cl2 + 2NaBr 2NaCl +Br2

0,5

 1. H2S + 4Br2 + 4H2O 8HBr + H2SO4

0,5

Câu 3

(1,5 điểm)

 • Trích mẫu thử

 • Lần lượt cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ Mẫu thử làm quỳ tím hóa xanh là: KOH

+ Mẫu thử không làm quỳ tím đổi màu là: KCl, KNO3, K2SO4.

0,5

 • Cho 3 mẫu thử còn lại tác dụng với dung dịch BaCl2.

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là K2SO4.

K2SO4 + BaCl2 BaSO4 + KCl

+ Mẫu thử còn lại là: KCl, KNO3.

0,5

 • Cho 2 mẫu thử còn lại tác dụng với dung dịch AgNO3.

+ Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là KCl.

KCl + AgNO3 AgCl + KNO3

+ Mẫu thử còn lại là KNO3.

0,5

Câu 4

(1,0 điểm)

a. Khi tăng nồng đồ oxi, cân bằng dịch chuyển theo chiều làm giảm nồng độ oxi, là chiều thuận.

0,5

b. Khi giảm áp suất cân bằng dịch chuyển theo chiều có nhiều phân tử khí là chiều nghịch.

0,5

Câu 5

(1,5 điểm)

0,25

0,25

Ta có: >2 nên sinh ra muối Na2SO3 và dư NaOH

0,5

2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O

0,5

Câu 6

(2,5 điểm)

2Fe + 6H2SO4đ Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

x 3x 3x (mol)

Cu + 2H2SO4đ CuSO4 + SO2 + 2H2O

y 2y y y 2y (mol)

0,5

Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Cu trong hỗn hợp.

Ta có: mhh = 17,6 g ==> 56x + 64y = 17,6 (1)

0,5

==> + y = 0,4 (2)

0,5

Giải hệ phương trình (1) và (2) được: x= 0,2; y = 0,1

mFe = 0,2.56 = 11,2 (g)

0,5

Fe + 2HCl FeCl2 + H2

0,5

Câu 7

(1,0 điểm)

 • Axit sunfuric hấp thụ mạnh nước.

0,25

 • Axit sunfuric phản ứng với đường tạo thành C có màu đen và H2O.

0,25

 • Một phần C bị axit đặc oxi hóa thành CO2 và SO2 làm sủi bọt và đẩy C ra khỏi miệng cốc.

0,5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Phan Boi Chau – deda.docx

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *