0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nhân Việt

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nhân Việt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NH 2017 – 2018

TRƯỜNG THPT NHÂN VIỆT Môn thi: HÓA HỌC – Khối 10

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút.

MÃ ĐỀ: 03 (không tính thời gian phát đề)

Họ tên học sinh: SBD: Lớp:

(Biết khối lượng nguyên tử (đvC) các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Mn=55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;I=127; Ag = 108; Ba = 137, Pb = 207)

Câu 1: (1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)

Câu 2: (1,5 điểm) Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học xảy ra.

KOH, NaI, HCl, K2SO4.

Câu 3: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh (mỗi trường hợp 1 phương trình)

a. Oxi có tính oxi hóa mạnh.

b. Lưu huỳnh có tính oxi hóa.

Câu 4: (1 điểm) Viết phương trình phản ứng điều chế trực tiếp (mỗi trường hợp 1 phương trình)

a. Khí oxi trong công nghiệp.

b. Khí H2S trong phòng thí nghiệm.

Câu 5: (1 điểm) Cho 1,95 gam kẽm tác dụng với khí Cl2 dư, tính khối lượng sản phẩm tạo thành, biết hiệu suất phản ứng là 90%.

Câu 6: (1 điểm) Dẫn 1,344 lít H2S ở đktc vào 180 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được muối gì? Viết phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 7: (2 điểm) Cho 1,84 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc).

a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b. Hòa tan lượng hỗn hợp kim loại trên vào dung dịch H2SO4 đặc nguội thu được V lít khí SO2 (đktc). Tính V?

Câu 8: (1 điểm) Nước sinh hoạt được khử trùng bằng clo thường có mùi khó chịu do lượng nhỏ clo dư gây nên. Hiện nay một số nhà máy đã sử dụng phương pháp khử trùng bằng ozon để nước không có mùi vị lạ. Ozon được bơm vào trong nước với hàm lượng từ 0,5 – 5 g/m3. Lượng ozon dư được duy trì trong nước khoảng 5 – 10 phút để diệt các vi khuẩn.

a. Hãy nêu phương pháp nhận biết lượng ozon dư trong nước.

b. Tính khối lượng ozon cần dùng để khử trùng nước cung cấp cho chung cư 1000 dân trong mỗi ngày. Biết trung bình một người dùng hết 250 lít/ngày và giả sử trung bình hàm lượng ozon đưa vào nước là 2,0 g/m3.

 HẾT 

(Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm)

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Nhan Viet – da

Hoa 10 – Nhan Viet – de 03

Hoa 10 – Nhan Viet – de 04

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

 

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *