0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nhân Văn

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Nhân Văn

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CHÍNH THỨC

TRƯỜNG THCS VÀ THPT NHÂN VĂN

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018

Môn: HÓA HỌC – Lớp: 10

Ngày kiểm tra: 20/04/2018

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2,0 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có)

H2S SO2 H2SO4 SO2 SO3

Câu 2: (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Na2SO3, Na2SO4, NaCl, NaNO3

Câu 3: (1,0 điểm) Viết phương trình phản ứng chứng minh (mỗi trường hợp 1 phương trình)

a/ O3 có tính oxi hóa mạnh hơn O2.

b/ S có tính khử .

Câu 4: (1,0 điểm) Cho 10,8 gam Nhôm tác dụng với khí Clo dư thu được m gam muối. Tính m.

Câu 5: ( 1,5 điểm) Dẫn 4,48 lít SO2 (ở đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 6: (2,0 điểm) Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc).

a/ Tính thành phần phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

b/ Hòa tan lượng hỗn hợp trên vào lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thu được V lít khí SO2 (đktc). Tính V?

Câu 7: (1,0 điểm) Khí SO2 do các nhà máy thảy ra là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Theo qui định quốc tế, không khí bị đánh giá là ô nhiễm nếu lượng SO2 trong không khí vượt quá 30.10−6 mol/m3. Nếu lấy 50 lít không khí ở một thành phố và phân tích thì thấy có chứa 0,12 mg (miligam) SO2. Hỏi không khí ở thành phố đó có bị ô nhiễm không? Tại sao?

(Cu=64; Cl= 35,5; Na=23; S=32; O=16; Al=27; Fe=56; Zn=65; Pb=207)

Học sinh không dùng bảng Hệ Thống Tuần Hoàn

_____ HẾT _____

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Số báo danh: ……………

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2018 – NGÀY 20.04.2018

MÔN: HÓA HỌC 10

câu

Nội dung

Điểm

Ghi chú

1

H2S SO2 H2SO4 SO2 SO3

(1) 2H2S+3O2 2SO2+2H2O

(2) SO2+Br2+2H2O H2SO4+2HBr

(3) H2SO4+Na2SO3 Na2SO4+SO2+H2O

(4) SO2+O2 SO3

(2,0 điểm)

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Pt nào đúng chất nhưng thiếu điều kiện hoặc chưa cân bằng trừ 0,25

2

Na2SO3, Na2SO4, NaCl, NaNO3

Na2SO3

Na2SO4

NaCl

NaNO3

Dd HCl

Sủi bọt khí

Dd BaCl2

x

trắng

Dd AgNO3

x

x

trắng

Còn lại

Na2SO3+2HCl2NaCl+SO2+H2O

Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl

NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3

(1,5 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Có thể trình bày nhận biết theo cách khác.

3

Viết pt chứng minh

a. O3+2AgAg2O+O2

b. S+O2SO2

(1,0 điểm)

0,5 đ

0,5 đ

4

2Al+3Cl22AlCl3

Số mol Al: 0,4 mol

Số mol AlCl3: 0,4 mol

m=0,4.133,5=53,4 gam

(1,0 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

5

NaOH: 0,3 mol;

SO2: 0,2 mol; T=1,5

SO2+NaOHNaHSO3

x x

SO2+2NaOHNa2SO3+H2O

y 2y

 

Khối lượng muối=10,4+12,6=23 gam

(1,5 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

6

a. Fe+H2SO4 loãngFeSO4+H2

Cu không tác dụng với H2SO4 loãng

Số mol H2= 0,1 mol suy ra Fe= 0,1 mol

%mFe=46,67%; %mCu=53,33%

b. Khối lượng Cu=6,4 gam suy ra số mol Cu= 0,1 mol

2Fe+6H2SO4 đặcFe2(SO4)3+3SO2+6H2O

Cu+2H2SO4 đặcCuSO4+SO2+2H2O

Số mol SO2=0,1.3/2+0,1=0,25 mol

V=0,25.22,4=5,6 lit

(2,0 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 7:

0,12 mg=0,12/1000 g=1,2.10-4 g

Số mol SO2= 1,875.10-6 mol

50 lít= 50/1000 m3= 0,05 m3

Nồng độ SO2= 37,5.10-6 mol/m3 > 30.10-6

Vậy không khí bị ô nhiễm

(1,0 điểm)

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA 10 – TRUONG THCS VA THPT NHAN VAN – DE VA DAP AN

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *