0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phước Kiển

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phước Kiển

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

T

ĐỀ CHÍNH THỨC

RƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HK II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn HÓA HỌC – LỚP 10

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe = 56; Cu = 64; Cl = S35,5; Ba = 137; S = 32; O = 16, H = 1.

Câu 1 (2điểm): Hoàn thành phương trình phản ứng :

SSO2 SO3 H2SO4SO2SFeSH2S

Câu 2 (2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau:

H2SO4, Ba(OH)2, KCl, Na2SO4, K2S .

Câu 3 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng chứng minh:

a. S có tính khử. b. H2S là chất khử.

c. SO2 có tính oxi hóa. d. O có tính oxi hóa.

Câu 4 (1,0 điểm): Học sinh trả lời ngắn gọn không cần giải thích

Cho phản ứng : 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) H<0. Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch như thế nào khi:

a. Thêm SO3 vào hệ b. Tăng nhiệt độ

Câu 5 (3,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 2,96 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được 1,456 lít khí SO2(đktc) và dung dịch Y.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại

b. Cho dung dịch Y vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 23,81 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M đã dùng.

HẾT

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………………..Số báo danh:…………………….

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

T

ĐỀ CHÍNH THỨC

RƯỜNG THPT PHƯỚC KIỂN

ĐỀ KIỂM TRA HK II

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn HÓA HỌC – LỚP 10

Thời gian làm bài:45 phút (không kể thời gian giao đề)

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: Fe = 56; Cu = 64; Cl = 35,5; Ba = 137; S = 32; O = 16, H = 1.

Câu 1 (2điểm): Hoàn thành phương trình phản ứng :

SSO2 SO3 H2SO4SO2SFeSH2S

Câu 2 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau:

H2SO4, Ba(OH)2, KCl, Na2SO4, K2S .

Câu 3 (2 điểm): Viết phương trình phản ứng chứng minh:

a. S có tính khử. b. H2S là chất khử.

c. SO2 có tính oxi hóa. d. O có tính oxi hóa.

Câu 4 (1,0 điểm): Học sinh trả lời ngắn gọn không cần giải thích

Cho phản ứng : 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) H<0. Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch như thế nào khi:

a. Thêm SO3 vào hệ b. Tăng nhiệt độ

Câu 5 (3,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 2,96 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng thu được 1,456 lít khí SO2(đktc) và dung dịch Y.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại

b. Cho dung dịch Y vào dung dịch Ba(OH)2, thu được 23,81 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1M đã dùng.

HẾT

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn)

Họ, tên thí sinh: …………………………………………………………..Số báo danh:……………………

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10 – Phuoc Kien – da

Hoa 10 – Phuoc Kien – de

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *