0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phan Châu Trinh

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Phan Châu Trinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THCS, THPT PHAN CHÂU TRINH

ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Hóa học – Khối 10

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

—————————–

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hóa học chứng minh: Lưu huỳnh vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa. (mỗi tính chất viết 2 phương trình phản ứng) (1,0 điểm)

Câu 2: Hoàn thành các phương trình hoá học sau, ghi rõ điều kiện (nếu có). (1,0 điểm)

a). HCl + NaOH b). FeO + H2SO4 đặc

c). Cl2 + NaOH d). FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 ….+….+…+…

Câu 3: Bằng biện pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau:

H2SO4, KOH, K2SO4, KCl, KNO3, HCl (1,5 điểm)

Câu 4: Hoà tan hết 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Mg trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lit khí hidro (đktc).

a). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. (2,0 điểm)

b). Cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nguội thu được khí SO2 duy nhất. Hấp thụ hết lượng SO2 vừa thu được vào dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Tính thể tích dung dịch NaOH 2M tối thiểu cần dùng. (1,0 điểm)

Câu 5: Cho 8,1 gam kim loại hóa trị (III) tác dụng hết với dd HCl sinh ra 10,08 lit khí H2 (đktc).

a). Xác định kim loại. (1,0 điểm)

b). Để trung hòa dung dịch sau phản ứng cần dùng 200ml KOH 0,5M. Xác định thể tích HCl 2M ban đầu đã dùng. (0,5 điểm)

Câu 6: Cho 12,6 gam hỗn hợp gồm 2 kim loại nhóm IIA, thuộc hai chu kỳ kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch muối và 7,84 lít H2 (đktc). Xác định hai kim loại. (1,5 điểm)

Câu 7: Trong quá trình điêu khắc, chạm trổ thuỷ tinh, người ta có dùng một loại axit làm chất ăn mòn. Em hãy cho biết đó là axit gì, và viết phương trình biểu diễn quá trình ăn mòn thuỷ tinh của axit trên. (0,5 điểm)

Cho biết: H = 1; S = 32; O = 16; Li = 7; Na = 23; K = 39;

Mg = 24; Ca = 40; Sr=88; Ba=137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65

Học sinh không được sử dụng tài liệu, bảng tuần hoàn và bảng tính tan.

———- HẾT ———-

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II HÓA HỌC 10

HỌC KỲ II NĂM 2017 – 2018

Câu hỏi

ĐÁP ÁN

1

(1,0đ)

Viết đúng 4 phản ứng chứng minh (có xác định SOH, cân bằng)(1,0đ)

– Thiếu hoặc sai (SOH hoặc điều kiện hoặc cân bằng): trừ ½ số điểm

-Thiếu hoặc sai cả SOH+điều kiện+cân bằng: không tính điểm

2

(1,0đ)

-Đúng 4 pthh (cân bằng đúng và ghi đầy đủ điều kiện)(1,0 đ)

Thiếu hoặc sai (điều kiện hoặc cân bằng): trừ ½ số điểm

3

(1,5đ)

– Dùng đúng thuốc thử, nêu đúng hiện tượng phân biệt được đúng các chất: (1,0đ)

– Viết đúng PTHH (0,5đ)

4

(3,0đ)

a).

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2(0,25đ)

x x x x

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2(0,25đ)

y y y y

Gọi x, y là số mol của Fe và Mg.

nH2= 0,3 mol.(0,25đ)

x + y= 0,35(0,25đ)

56x + 24y = 12 (0,25đ)

x=0,15(0,25đ)

y= 0,15(0,25đ)

%Fe= 70%

%Mg= 30%. (0,25đ)

b). Chỉ có Mg tác dụng được với H2SO4 đặc.

Mg + 2H2SO4 đ → MgSO4 + SO2 + 2H2O(0,25đ)

0,15 mol 0,15 mol

Vì lượng NaOH dùng là tối thiểu: suy ra phản ứng tạo muối axit (0,25đ)

SO2  + NaOH → NaHSO3(0,25đ)

0,15 mol 0,15 mol

V(NaOH)= 75ml(0,25đ)

5

(1,5đ)

a). 2M+ 6HCl →2MCl3 + 3H2(1)(0,25đ)

0,3 mol 0,9 mol 0,45 mol

n(H­2­) = 0,45 mol (0,25đ)

=>n(KL) = 0,3 mol (0,25đ)

=> M(KL)= 27 (Al) (0,25đ)

b).nHCl pư (1) = 0,9 mol

n(KOH) = 0,1 mol

HCl + KOH → KCl + H2O (2)(0,25đ)

0,1 mol 0,1 mol

=>nHCl pư (2) = 0,1 mol

=> nHCl= 0,9+0,1= 1 mol

=> V(HCl ) = 500ml(0,25đ)

6

(1,5đ)

nH2= 0,35 mol (0,25đ)

+ H2SO4→SO4 + H2(0,5đ)

0,35mol 0,35 mol

n = 0,35 mol(0,25đ)

= 12,6/0,35 = 36đvC (0,25đ)

2 kim loại là Mg và Ca(0,25đ)

7

(0,5đ)

  • Axit dùng khắc thủy tinh là HF. (0,25đ)

  • Phương trình phản ứng: 4HF + SiO2 SiF4 + 2H2O(0,25đ)

Phụ ghi: HS có thể làm bài theo nhiều cách khác. Nếu đúng vẫn được trọn điểm.

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10-Phan Chau Trinh-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *