0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hùng Vương

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn hoá THPT Hùng Vương

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

—–o0o—–

KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Môn: Hóa họcKhối: 10

Thời gian làm bài: 45 phút

C

axit sufuric

âu 1 (1.5 điểm): H

khí sufurơ

Kali clorat

oxi

Kalisunfit

Kali hidroxit

ozon

oàn thành chuỗi các phản ứng sau (cân bằng và ghi rõ điều kiện phản ứng)

Câu 2 (2.0 điểm):

Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau bằng phương pháp hóa học:

NaBr, Na2SO4, Ba(NO3)2, NaNO3, Na2S

Câu 3 (1.0 điểm): Viết phương trình chứng minh

a. S có tính khử (1pt)

b. H2SO4 đặc có tính oxi hóa mạnh với phi kim (1pt)

Câu 4 (1.0 điểm):

Cặp nhiệt độ thủy ngân là vật dụng y tế có mặt ở hầu hết các gia đình có trẻ nhỏ. Thế nhưng sự nguy hiểm của nó thì ít ai biết đến. Khi cặp nhiệt độ bị vỡ ta làm gì? Bằng phương trình hóa học giải thích hiện tượng trên ?

Câu 5 (1.5 điểm):

Cho hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí sunfurơ (đkc) vào bình đựng 300ml dung dịch NaOH 2M.

Xác định khối lượng muối thu được sau phản ứng?

Câu 6 (3.0 điểm):

Cho 1,26 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại Nhôm và Magie vào 100ml dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,344 lít (đktc) khí sunfurơ (sản phẩm khử duy nhất).

  1. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  2. Tính CM dung dịch axit sunfuric tham gia phản ứng

  3. Nếu cho lượng hỗn hợp X trên đi qua dung dịch H2SO4đặc nguội thì thu được chất rắn S

( sản phẩm khử duy nhất) và m gam muối sunfat. Tính m?

(Cho biết M: Al= 27, Mg =24, S= 32, O =16, H=1, Na=23 )

(Học sinh không được sử dụng Bảng Hệ Thống Tuần Hoàn)

—- HẾT —

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM KIỂM TRA HK2 –NH:2017-2018

CÂU

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

Câu 1

(1,5đ)

Mổi phản ứng 0,25đ (sai cân bằng -0,25đ)

0,25 x 6 = 1,5

1.5

Câu 2

(2,0đ)

Mỗi chất 0,5đ ( chấm bảng đi từ trên xuống sai chất nào trừ 0,5/1chất)

0,5 x 4 chất = 2.0

(hs có thể làm cách khác nhau )

2.0

Câu 3

(1,0đ)

  1. 0,5đ

  2. 0.5đ

( không cân bằng – 0,25đ)

1.0

Câu 4

(1,0đ)

Giải thich: 0,5đ

PT : 0,5đ

1.0

Câu 5

(1,5đ)

Ta có : nSO2 = 0,2mol và nNaOH= 0,3mol

Lập tỷ lệ: T = nNaOH/nSO2 = 1,5 (1< T < 2) → 2 muối

a + b = 0,2 a = 0,1

a + 2b = 0,3 b = 0,1

m NaHSO3 = 10,4g, mNa2SO = 12,6g

0.25

0,25

0.25

0,25

0,25

0,25

Câu 6

(3,0đ)

  1. (1,5đ)

2Al + 6H2SO4 Al2(SO4)3 + SO2 + 6H2O

(mol) a 3a a 3/2a

Mg + 2H2SO4 MgSO4 + SO2 + 2H2O

(mol) b 2b b b

Ta có : mhh = 27a + 24b =1,26 a = 0,02

nSO2 = 3/2a + b = 0,06 b = 0,03

%mAl = 42,85% %mMg = 57,15%

  1. (0,5đ)

nH2SO4 = 0,12 CMH2SO4 = 1,2 M

  1. ( 1.0đ )

Al không tác dụng

3Mg + 4 H2SO 3MgSO4 + S + 4H2O

0,03 0,03

m MgSO4 = 3,6g

0,25

0,25

0, 5

0,5

0, 5

0, 5

0, 5

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 10-Hung Vuong-de

Hoa 10-Hung Vuong-deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *