0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngô Thời Nhiệm

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Ngô Thời Nhiệm

TRƯỜNG TH, THCS, THPT

NGÔ THỜI NHIỆM

—————–

Năm học : 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2–MÔN HÓA HỌC–KHỐI 11

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

———————————–

Họ, tên thí sinh ………………….…………………..… Lớp…………. Số báo danh………….………

I. PHẦN BẮT BUỘC (6 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

 1. Cho các chất: metan, etilen, axetilen, buta-1,3-đien:

 • Chất nào thuộc dãy đồng đẳng anken?

 • Chất nào làm mất màu dung dịch brom?

 • Chất nào tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 cho kết tủa?

 • Chất nào đốt cháy cho ?

 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra nếu có của ancol etylic, phenol lần lượt với Na, dung dịch NaOH.

Câu 2. (1,5 điểm) Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 3 dung dịch đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn (chỉ nêu hiện tượng, không cần viết phương trình phản ứng): ancol metylic, anđehit fomic và glixerol.

Câu 3.(2 điểm) Cho 13,8 gam hỗn hợp X gồm axetilen và anđehit axetic tác dụng hết với AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 84,6 gam kết tủa. Viết phương trình hóa học của các phản ứng và tính thành phần phần tram khối lượng của các chất trong X.

II. PHẦN TỰ CHỌN (4 điểm): Học sinh chọn 1 trong 2 phần A hoặc B

PHẦN A:

Câu 4.(3 điểm):

 1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của C5H8 tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 cho kết tủa.

 2. So sánh tính axit của phenol và axit cacbonic. Viết phương trình phản ứng chứng minh.

 3. Chất nào sau đây có thể là phenol? C6H13OH; C6H5CH2OH, CH3C6H4OH

 4. Cho biết vai trò của anđehit (chất khử hay chất oxi hóa) trong phản ứng với AgNO3/NH3.

Câu 5. (1 điểm): Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml  của nước bằng 1 g/ml. Tính nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được.

PHẦN B:

Câu 6 (3,0 điểm):

 1. Viết công thức cấu tạo các đồng phân của C4H10O tác dụng với CuO tạo anđehit.

 2. Trình bày ảnh hưởng của nhóm –OH đến vòng benzen trong phân tử phenol.Viết phương trình phản ứng minh họa.

 3. Chất nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của benzen? C6H10; C6H5CH3, C6H5CH=CH2.

 4. Giấm ăn là dung dịch có nồng độ khoảng 2%-5% của chất nào?

Câu 7 (1,0 điểm): Oxi hóa 0,08 mol ancol metylic, thu được hỗn hợp A gồm axit fomic, anđehit fomic, ancol dư và nước. gưng tụ toàn bộ A rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với Na dư, thu được 0,504 lít khí  H2 (đktc) . Phần hai cho phản  ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Tính phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá.

Cho : C=12; H=1; O=16; Ag=108.

—HẾT—

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 Ngô Thời Nhiệm da

Hoa 11 Ngô Thời Nhiệm de

Hoa 11 Ngô Thời Nhiệm mt

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *