0

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Công Trứ

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Nguyễn Công Trứ

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ

(Đề gồm 1 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II * Năm học 2017-2018

MÔN: HÓA – Khối : 11

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

 

I. GIÁO KHOA (7 điểm). Công thức hợp chất hữu cơ phải được viết dạng cấu tạo thu gọn

Câu 1 : (2 điểm): Viết các phương trình phản ứng để thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau:

Câu 2 : (2 điểm) Chỉ được dùng hai thuốc thử, hãy phân bit các lọ mất nhãn chứa các chất lỏng và dung dịch: CH3COOH, CH2=CH-COOH, C6H5-OH (phenol), CH3OH.

Câu 3 : (1 điểm)

Tiến hành ba thí nghiệm liên tiếp nhau như hình vẽ bên:

Thí nghiệm 1: Cho phenol vào ống nghiệm chứa nước, dùng đũa thủy tinh khuấy đều (hình 1).

Thí nghiệm 2: Cho tiếp từ từ dung dịch NaOH vào ống nghiệm và khuấy đều (hình 2).

Thí nghiệm 3: Thổi tiếp khí CO2 cho đến dư vào ống nghiệm (hình 3).

Nêu hiện tượng xảy ra sau khi kết thúc mỗi thí nghiệm, giải thích bằng phương trình hóa học (nếu có).

Câu 4: (1 điểm) Viết công thức cấu tạo các phenol và ancol thơm có công thức phân tử C7H8O.

Câu 5: (1 điểm) Etyl axetat là chất lỏng không màu có mùi thơm đặc trưng dễ chịu, thường được dùng làm dung môi để pha chế dung dịch sơn móng tay và thuốc tẩy sơn, hoặc dùng để khử cafein của hạt cà phê hay lá cần sa. Ngoài ra, etyl axetat còn có mặt trong một số loại kẹo hoa quả hay nước hoa, tạo ra hương vị tương tự như của các loại trái cây chín… Etyl axetat được điều chế bằng phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic.

Từ etilen và các chất vô cơ cần thiết, hãy viết các phương trình phản ứng điều chế etyl axetat (không quá bốn giai đoạn).

II. BÀI TOÁN (3 điểm).

Bài 1: (2 điểm) Chia m gam hỗn hợp (X) gồm C3H5(OH)3 C2H5OH thành 2 phần bằng nhau:

Phần 1: tác dụng vừa đủ với 9,8 gam Cu(OH)2 .

Phần 2: phản ứng hết với K dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc).

a. Viết phương trình hóa học xảy ra. Tính m (gam).

b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp (X).

Bài 2: (1 điểm) Cho 0,15 mol hỗn hợp (Y) gồm hai anđehit đơn chức mạch hở, tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng thu được 43,2 gam Ag và 8,9 gam muối amoni của axit hữu cơ. Tìm công thức của mỗi anđehit trong hỗn hợp (Y).

Cho: C = 12; H=1; N=14; O=16; Cu=64; Ag= 108.

(Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

-HẾT-

Họ và tên thí sinh:…………………………………….. SBD:………………

Phần

Câu

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HK2-K11-NĂM: 2017-2018

GIÁO KHOA

Câu 1

(2đ)

(1) C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2

(2) CH3CH2OH CH2=CH2 + H2O

(3) CH3CH2OH + CuO CH3CH=O + Cu + H2O

(4) 2CH2=CH2 + O2 2CH3CH=O

(5) CH3CH2OH + O2 CH3COOH + H2O

(6) 2CH3CH=O + O2 2CH3COOH

(7) CH3CHO+2AgNO3+ 3NH3+H2OCH3COONH4+2Ag+2NH4NO3

(8) 2CH3COOH + (NH4)2CO3 2CH3COONH4 + CO2 + H2O

Hoặc CH3COOH + NH3 CH3COONH4

Câu 2

(2đ)

– Dùng quì tím:

+ Nhóm I (hoá đỏ): axit axetic, axit acrylic.

+ Nhóm II (không đổi màu): phenol, ancol etylic.

– Dùng dd brôm để phân biệt mỗi nhóm:

+ Nhóm I: mất màu dd brôm là axit acrylic, còn lại là axit axetic.

+ Nhóm II: kết tủa trắng là phenol, còn lại là ancol metylic.

PTPU: CH2=CH-COOH + Br2 CH2Br-CHBr-COOH

C6H5OH + 3Br2 C6H2OHBr3 + 3HBr

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 3

(1đ)

Dung dịch bị vẩn đục, vì phenol tan rất ít trong nước.

Thêm NaOH, dung dịch trong suốt vì phenol có tính axit nên tan trong dung dịch NaOH

C6H5OH + NaOH C6H5ONa + H2O

Dung dịch vẩn đục rồi phân lớp, do tái tạo phenol ít tan.

C6H5ONa + H2O + CO2 C6H5OH + NaHCO3

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 4 (1đ)

4 công thức cấu tạo x 0,25đ = 1đ

Câu 5 (1đ)

Viết 4 phương trình (hay 3 phương trình)

2CH2=CH2 + O2 2CH3CHO

2CH3CHO + O2 2CH3COOH

CH2=CH2 + H2O C2H5OH

CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O

 

 

4pt×0,25

0,25

0,25

0,5

TOÁN

Bài 1

(2 đ)

 

C3H5(OH)3 + 3K C3H5(OK)3 + 3/2 H2 (1)

C2H5OH + K C2H5OK + ½ H2 (2)

* nC3H5(OH)3 =2nCu(OH)2 = 2.0,1 = 0,2 mol

nH2 (1) = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol nH2 (2) = 0,35 – 0,3 = 0,05 mol

nC2H5OH = 0,1 mol

m = 2. (0,1.46 + 0,2.92) = 46 gam.

b. Tính: % mC3H5(OH)3 = 80% , %mC2H5OH = 20%

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Bài 2

(1 đ)

có HCHO.

HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O (NH4)2CO3 + 4Ag+ 4NH4NO3

RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O RCOONH4 + 2Ag+ 2NH4NO3

 

R= 27 (C2H3-) C2H3CHO

Vậy 2 anđehit là: HCHO và CH2=CH-CHO

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11- Nguyen Cong Tru – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *