0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đức Trí

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Đức Trí

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017- 2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH MÔN HÓA HỌC LỚP 10

TRƯỜNG THCS – THPT Thời gian làm bài: 45 phút

ĐỨC TRÍ (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (1,5đ): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi điều kiện phản ứng – nếu có):

KClO3   O2  SO2   SO3   H2SO4­  CuSO4  BaSO4

Câu 2 (2,0đ): Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch mất nhãn sau:

Na2SO3 , KCl , K2SO4 , H2SO4, NaNO3.

Câu 3:(1,0đ) Cho biết hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có) trong các trường hợp sau:

a) Nhỏ dung dịch HF lên tấm kính thủy tinh.

b) Dẫn từ từ khí SO2 qua dung dịch Brom có màu da cam.

Câu 4 (1,5đ): Viết phương trình phản ứng chứng minh

a) H2S có tính khử mạnh.

b) ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi.

Câu 5 (1,5đ): Dẫn 6,72 lít khí SO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được muối gì và có khối lượng bao nhiêu?

Câu 6 (2,5đ): Hòa tan hoàn toàn 15,6 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.

a) Tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.

b) Dẫn khí SO2 ở trên vào dung dịch KMnO4 10%. Tính khối lượng dung dịch KMnO4 cần dùng để tác dụng với lượng SO2 trên..

(Cho H = 1; O =16; Na = 23; S = 32; Mg=24; Al=27; K =39; Mn = 55)

HẾT

Họ và tên thí sinh:…………………………………………………………… Số báo danh: ………………………..

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, kể cả bảng tuần hoàn.

ĐÁP ÁN – HÓA 10 ( THI HK2 )

Năm học : 2017 -2018

NỘI DUNG

ĐIỂM

Câu 1

(1,5đ)

6 phương trình đúng, đủ điều kiện, cân bằng

Sai hoặc thiếu điều kiện hoặc cân bằng 2pt

0,25đ x 6

Trừ 0,25đ

Câu 2

(2,0đ)

Nhận biết đúng, chọn đúng thuốc thử, đúng hiện tượng nhận được mỗi dung dịch ( không tính NaNO3)

đúng hiện tượng

đúng phương trình phản ứng

0,5đ x 4

0,25đ x 4

0,25đ x 3

Câu 3

(1,0đ)

Đúng hiện tượng

Viết đúng phương trình, cân bằng đúng.

Sai hoặc thiếu cân bằng 2pt

0,25đ x 2

0,25đ x 2

Trừ 0,25đ

Câu 4

(1,5đ)

Viết đúng phương trình, đúng cân bằng.

Xác định đúng số oxi hóa, chất khử, chất oxi hóa.

Sai hoặc thiếu cân bằng 2pt

0,25đ x 2

0,5đ x 2

Trừ 0,25đ

Câu 5

(1,5đ)

nSO2 = 0,3 mol , nNaOH = 0,4 mol

lập tỉ lệ T = 1,33 → tạo 2 muối NaHSO3 và Na2SO3

viết 2 ptpư

lập hệ giải : mol NaHSO3 =0,2 ; mol Na2SO3 =0,1

Kết quả : mNaHSO3 = 20,8 g; mNa2SO3 = 12,6 g

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ x 2

0,25 đ

0,25 đ

Câu 6

(2,5đ)

a/ (1,5đ) nSO2 = 0,8 mol

Viết đúng 2 phương trình

lập hệ phương trình đúng

tính ra mol Mg = 0,2 mol, mol Al = 0,4 mol

tính ra %mMg= 30,77 %; %mAl = 63,23 %

b/ (1,0đ)

viết ptpư

mct KMnO4 = 50,56 gam

mdd KMnO4 = 505,6 gam

0,25 đ x2

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đx2

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA HOC 10 – DUC TRI – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *