0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoà Bình

Đề kiểm tra học kì 2 môn hoá lớp 10 THPT Hoà Bình

 

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TiH -THCS -THPT HÒA BÌNH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Môn: Hóa – Khối 10

Năm học 2017 2018

Thời gian: 45 phútkhông kể thời gian phát đề

ĐỀ CHÍNH THỨC: Theo chương trình Chuẩn.

Câu 1:(1,5 điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau và ghi rõ điều kiện (nếu có)

S H2S SSO2H2SO4MgSO4BaSO4

Câu 2:(2,0 điểm) Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháphóa học:

KCl; NaSO3; H2SO4 và Na2SO4.

Câu 3: (2,0 điểm)Viết phương trình hóa học chứng tỏ rằng: (mỗi tính chất viết 1 phương trình)

  1. SO2 có tính oxihóa.
  2. H2SO4 có tính axit và có tính oxi hóa
  3. H2S có tính khử.

Câu 4: (2,0 điểm) Dẫn 3,36 lít khí SO2 (đktc) vào 100ml dung dịch NaOH 2M. Hãy xác định khối lượng muối tạo thành?

Câu 5: (2,0 điểm) Hòa tan hoàn toàn 15 g hỗn hợp Al và Cu vào H2SO4đặc nóng thì thu được 10,08 lít khí SO2 duy nhất ở đktc. Hãy xác định thành phần % theo khối lượng mỗi chất hỗn hợp.

Câu 6: (0,5 điểm) Nêu hiện tượng và viết phương trình phản ứng minh họa khi:

Cho H2SO4 đậm đặc vào đường cát trắng (C12H22O11)

(Cho biết: Zn = 65; Cu = 64; Fe = 56; K = 39; Al = 27; Na = 23; S = 32; O = 16; H = 1)

HẾT

Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích thêm.

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: HoáHọc LỚP 10 – NĂM HỌC 2017-2018

Câu

Điểm

1

– 6 phương trình x 0,25đ

(thiếu CB hoặcđk:- 0,125)

1,5

2

– Dùng HCl K2SO3 0,25

– Dùng quì tím KOH 0,25

– Dùng BaCl2 Na2SO4 0,25

– còn lại NaNO3 0,25

02 phương trình x 0,5đ= 1,0

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn tính điểm)

2,0

3

a, viết phương trình đúng 1 điểm

b, mỗi phương trình đúng là 0,5 điểm

2,0

4

= 0,15 mol.

NaHSO3và Na2SO3 0,25

NaOH + SO2 NaHSO3

x xx

2NaOH + SO2 Na2SO3 + H2O

2y y yy

mNaHSO3 = 0,1.104=10,4 gam.

mNa2SO3 = 0,05.126=6,3 gam

2,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

5

2Al + 6H2SO4Al2(SO4)3 +3SO2 + 6H2O

2x 6x x 3x

Cu + 2H2SO4ZnSO4 + SO2 + 2H2O

y 2y y y

mAl=2x.27=2.0,1.27=5,4 gam.

%mAl = .100%=36%

%mCu=64%

2,0

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,25

6

Viếtđúng PT 0,25điểm.

Hiệntượng 0,25điểm.

0,5

HẾT

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa10 – Hoa Binh – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *