0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Cần Thạnh

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Cần Thạnh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2017 – 2018

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn: HÓA HỌC – Khối: 11 – Ban: CƠ BẢN

TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

HỌC SINH KHÔNG SỬ DỤNG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ BẢNG TÍNH TAN

Phần I: LÝ THUYẾT ( 7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

 1. Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân của ancol no đơn chức có công thức phân tử C3H8O

 2. Viết công thức cấu tạo các chất có tên gọi tương ứng sau:


(*) 2,2,3 – tri metyl butan (*) 3 – metyl but – 1 – in

Câu 2 (2,0 điểm) Từ các cặp chất sau, hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra (ghi rõ điều kiện, nếu có):

 1. CH3-CH3 + Cl2 (tỉ lệ mol 1 : 1) c. CH2=CH2 + HBr

 2. CH CH + H2O d. C6H5OH + Br2 (dung dịch)

Câu 3 (1,5 điểm) Hoàn thành các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: (ghi rõ điều kiện, nếu có)

CH4C2H2C2H4 CH3CH2OHCH3CHOCH3COOHCH3COOC2H5

Câu 4 (1,5 điểm) Có các thí nghiệm được tiến hành như sau:

 1. Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch bạc nitrat 1%, sau đó thêm dần từng giọt dung dịch amoniac, đồng thời lắc đều đến khi thu được dung dịch trong suốt thì dừng lại. Thêm tiếp vài giọt dung dịch andehit valeric, đun nhẹ trong vài phút trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát thành ống nghiệm.

– Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình phản ứng xảy ra.

 1. Cho metyl axetilen vào ống nghiệm đựng dung dịch bạc nitrat trong amoniac. Quan sát ống nghiệm.
  – Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình phản ứng xảy ra.

 2. Cho 1 ml toluen vào ống nghiệm đựng 1 ml dung dịch kalipemanganat, lắc đều ống nghiệm. Nêu hiện tượng quan sát.

– Tiếp tục đun nóng ống nghiệm trên trong nồi cách thủy và quan sát ống nghiệm. Nêu hiện tượng thí nghiệm và viết phương trình phản ứng xảy ra.

Phần II: BÀI TOÁN ( 3,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Cho 15,2 gam hỗn hợp (A) gồm C2H5OH,CH3COOH tác dụng với Na (dư) thì thu được 3,36 lít H2 (đktc).

 1. Viết các phương trình hóa học xảy ra.

 2. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

 3. Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M để phản ứng hết 15,2 gam (A)

Câu 2 (1,0 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một andehit đơn chức (X) thu được 0,3 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Biết

MX < 90 đvC. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của (X)

Cho biết: C=12; H=1; Na =23; O=16

__________ Hết __________

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

HOA11_THPTCANTHANH_DA

HOA11_THPTCANTHANH_DE

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *