0

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Bắc Mỹ

Đề kiểm tra học kì 2 môn hóa lớp 11 THPT Bắc Mỹ

SỞ GD & ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG Ti/H – THCS – THPT

QUỐC TẾ BẮC MỸ

KIỂM TRA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: HÓA HỌC LỚP 11

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)

Đề chính thức (Đề có 1 trang)

Câu 1: ( 2 điểm ) Viết phương trình hóa học theo sơ đồ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

C3H7OH C3H6 C3H8 CH4 C2H2 CH3CHO C2H5OH C2H4 C2H4(OH)2

Câu 2: ( 2 điểm ) Phân biệt các chất lỏng sau bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học minh họa

benzen (C6H6), stiren (C8H8), ancol etylic (C2H5OH)

Câu 3: ( 3 điểm ) Viết đồng phân và gọi tên chất có công thức phân tử C4H9OH

Câu 4: ( 3 điểm ) Lấy 1,15 gam ancol no, đơn chức, mạch hở (X) cho tác dụng với Na (dư) thì cho 0,28 lít  hiđro đo ở điều kiện tiêu chuẩn.

  1. Xác định công thức phân tử của (X). Viết công thức cấu tạo của (X) và gọi tên (X)
  2. Oxi hóa không hoàn toàn ancol (X) bởi CuO, t0 thì thu được chất gì? Viết phương trình phản ứng.

( Cho C = 12; H = 1; O = 16; Cu = 64; Na = 23 )

Hết

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

 

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa11- BacMy- Da

Hoa11- BacMy- De

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *