0

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bà Điểm

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học THPT Bà Điểm

Trường THPT Bà Điểm

ĐỀ KIỂM TRA HKII . NH: 2017-2018

Môn HÓA HỌC – Khối 11 – Thời gian làm bài 45 phút

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………….Số báo danh: ……………………….

Câu 1: (2.0 đ):

Viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng :

a. (C6H10O5)n C6H12O6 C2H6O C4H10O .

b. C3H6 C3H7Cl C3H7OH → C3H→ C3H7OH → C3HO

Câu 2 (1.0 đ):

Bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất sau: phenol, propan-1,3-diol, propantriol, metylbenzen.

Câu 3 (1.0 đ):

Viết đồng phân cấu tạo ancol bậc 1 có công thức sau: C5H12O.

Câu 4 (2.0 đ):

Viết phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng công thức cấu tạo:

a. Hiđro hóa benzen với xúc tác thích hợp. b. Propan-2-ol tác dụng với CuO, đun nóng.

c. Tách nước từ phân tử ancol isoamylic. d. Natri phenolat tác dụng với dung dịch HCl.

Câu 5 (2.0 đ):

Cho m gam hỗn hợp A gồm phenol và butan-2-ol. Nếu cho A tác dụng với Na dư thì thu được 8,96 lít H2 (đkc). Nếu trung hòa A cần 200ml dung dịch KOH 2M.

a. Tính m gam.

b. Nếu cho 3m gam hỗn hợp A vào dung dịch brom dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Câu 6 (2.0 đ):

Cho 5,12 g một ancol no, đơn chức mạch hở A tác dụng với Na dư thì có 1,792 lit khí thoát ra ( đktc) .

a. Tìm công thức cấu tạo của A và gọi tên A .

b. Cho hỗn hợp X gồm A , etilen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được V lít khí H2 (đktc). Tính V.

Cho Br = 80 , C =12 , O =16 , H =1

Hết

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN

Câu 1

a/ (C6H10O5)n C6H12O6 C2H6O C4H10O .

H +, t

(C6H10O5)n + nH2O nC6H12O6.

C6H12O6 2CO2 + 2CH3CH2OH

H2SO 4 đ,140oc

2CH3CH2OH CH3CH2OCH2CH3 + H2O

b/ C3H6 C3H7Cl C3H7OH → C3H→ C3H7OH → C3HO

CH3-CH=CH2 + HCl CH3 – CHCl- CH3

t

CH3 – CHCl- CH3 + NaOH CH3 – CHOH- CH3 + NaCl

H2SO4 đ,1700C

CH3 – CHOH- CH3 CH3-CH=CH2 + H2O

H+,t

CH3-CH=CH2 + H2O CH3-CHOH- CH3

t

CH3-CHOH- CH3 + CuO CH3-CO- CH3 + Cu + H2O

Mỗi ptpu : 0,25 đ * 8 pt = 2 đ

Thiếu điều kiện hoặc không cân bằng : -1/2 số điểm

Câu 2
phenol propan-1,3-diol propantriol metylbenzen
Cu(OH)2 Dung dịch màu xanh lam thẫm
Dd Brom Kết tủa trắng
Na Sủi bọt khí
Mỗi chất : 0,25 đ *4 chất = 1 đ
Câu 3 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-OH:

CH3 –CH(CH3)-CH2-CH2-OH:

CH3 –CH2-CH(CH3)-CH2-OH:

CH3– C(CH3)2-CH2-OH:

mỗi ý 0,25×4
Câu 4

a)

b) CH3-CHOH-CH3 + CuO CH3-CO-CH3 + Cu + H2O

c) (CH3)2CHCH2CH2OH (CH3)2CHCH=CH2 + H2O

d) C6H5ONa + HCl C6H5OH + NaCl

– PT: 0,5đ x 4

(Sai điều kiện, cân bằng trừ ½ số điểm)

Câu 5  

 

 

x ½ x

 

y 1/2 y

 

 

m = 0,4.74+0,4.94=67,2g

 

Pt: 0,5đ

Hệ: 0,25đ

m: 0,25 đ

b.

m kết tủa = 0,4.3.331=397,2 g

Pt: 0,5đ

M: 0,5đ

Câu 6 a.

CnH 2n + 1OH + Na → CnH 2n + 1ONa + ½H2

a 0,5a

14na + 18a = 5,12

0,5a = 0,08

  • a = 0,16 ; n = 1
  • CTCT của A : CH3-OH metanol

b.

hỗn hợp X gồm CH3-OH , C2H4(OH)2 , C3H5(OH)3

x y z (mol)

Đốt cháy hhX được số mol CO2 = x + 2y + 3z = 0,24 (1)

hhX tác dụng với Na dư được số mol H2 = 0,5x + y + 1,5z = 0,12 (2)

V = 0,12 .22,4 = 2,688 lit .

a.1đ

ptpu 0,25đ

  • n = 1 0,25đ
  • CTCT 0,25đ
  • Tên 0,25đ

b.1đ

  • (1) 0,25 đ
  • (2) 0,25 đ
  • V 0,5đ

O2 Education gửi các thầy cô link download đề thi

Hoa 11 – Ba Diem – deda

Hoa 11 – Bach Viet – deda

 

Xem thêm

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 12 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 11 môn hóa học

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 môn hoá học

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 10

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 11

Tổng hợp các chuyên đề hóa học lớp 12

Tổng hợp đề thi giữa học kì 2 cả ba khối 10 11 12

Tổng hợp đề thi THPT QG 2021 file word có lời giải chi tiết

Tổng hợp các phương pháp giải bài tập môn hoá học

Tổng hợp đề thi HSG lớp 12 môn hoá học

Polime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *